Саопштење за јавност Епархије ваљевске

У вези са гласинама о угрожености остатака средњовековних цркава најављеним наставком градње пруге Ваљево-Лозница, пре свих остатака цркве на Стадиону Крушик и, од раније, на делу пруге Београд-Бар у близини манастира Ћелије, као и у вези с тим приписивање Епархији ваљевској и њеном првојераху Г. Милутина небриге о црквеном наслеђу, желимо да јавност упознамо са следећим чињеницама:

У Саопштењу за јавност са Шесте редовне седнице ЕУО и ЕС Епархије ваљевске, од 21. 02. 2012. год., које се може прочитати на епархијској интернет презентацији наглашено је да је још пре три године Епископ ваљевски Г. Милутин покретао код челника града Ваљева и Завода за заштиту споменика културе у Ваљеву [даље: ЗЗСКВ] изналажење решења истраживања, очувања и обнове поменутог здања на Стадиону Крушик. Већ конкретно остварење наведеног јесте посета Г. Милутина овој установи заштите и састанак са г. Р. Арсићем, њеним в. д. директором, 28. 02. 2012. год., када је, између осталог, разматрано и наведено питање. Том приликом Епископ ваљевски је обећао залагање свог ауторитета код надлежних Министарстава, као и обезбеђивање финансијске и кадровске помоћи. С овим у вези је и именовање од стране Г. Милутина доле потписаног за Саветника за старање о црквеном наслеђу Епархије ваљевске. Реч је о особи која, осим што је доктор богословских наука, уједно и магистар археологије, тако да у себи сједињује оба знања, неопходна ради задатака које обухвата ова служба, а то су, као што стоји у акту, да ће: „у оквиру својих дужности, у име Епископа ваљевског, пратити на терену стање и заштиту храмова и црквених гробља и надзирати очување црквених старина. Осим редовног реферисања Епископу ваљевском о стању црквених старина, Протосинђелу Никодиму ставља се у дужност и сарадња и коресподенција са свим релевантним државним институцијама Републике Србије на поменутом пољу рада“.

2. Ради добијања увида у стање у вези поменутих локалитета ми смо контактирали г. Р. Арсића, в. д. директора ЗЗСКВ и проф. др Ђ. Јанковића, руководиоца ахеолошких истраживања објекта на Стадион Крушик, из 1985. године.

Предусретљивошћу г. Р. Арсића добили смо документ Услова чувања, одржавања, коришћења непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту и мере заштите за израду планске и техничке документације за израду пруге Ваљево-Лозница, који је Републички завод за заштиту споменика културе из Београда упутио Саобраћајном институту „Цип“ (бр. 4/1222, 17. 06. 2011.). У Списку непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту која се налазе на пројектованој траси пруге Ваљево—Лозница, под редним бројем 2. уписано је и Средњовековно насеље Стадион крушик, Ваљево. Из наведеног се види да је у току спровођење редовне законске процедуре заштите налазишта, у коју су укључени стручњаци и републичке и градске установе заштите, чији је рад јаван, што ће, у то не треба сумњати, бити и у току саме градње, тако да нема потребе за узбуњивањем црквене и опште јавности. Епархија ваљевска ће са своје стране настојати да се предвиђена изградња искористи као прилика за трајно истраживање и обнову овог, можемо слободно рећи, средњевековног темеља града Ваљева и наше Епископије, и тиме, колико-толико, исправи немар прошлих времена према нашој баштини и духовним основама.

Што се тиче остатака цркве на делу пруге Београд-Бар у близини манастира Ћелије добили смо усмено саопштење од г. Р. Арсића да ће ЗЗСКВ у току лета 2012. год. предузети истраживања утврђења које се налази на брду изнад поменуте локације, и уједно испитати наведене остатке.

Саветник за старање о црквеном наслеђу Епархије ваљевске
Протосинђел др Никодим (Богосављевић)

Извор: Епархија ваљевска