Богословско-молитвени Његошев лик

Линк за Live Video Streaming предавањa биће благовремено објављен на интернет презентацији Православног богословског факултета у Београду.