Детаљи на фрескама Богородице Љевишке

Цркву Богородице Љевишке у Призрену подигао је, између 1306. и 1309. године, краљ Милутин на месту рановизантијске катедрале. Протомајстор Никола саградио је храм са пет купола и припратом са спратом над којим се налази звоник, а Астрапи су, као весници новог стила, цркву живописали.

Осим религиозног аспекта, фреске из Богородице Љевишке изузетно су значајне по својој монументалности, наративним композицијама и развијеној симболици ликовног израза, што је последица уплива византијског стила ренесансе Палеолога. Поштујући стару монументалност исказану величином композиција и фигура, живописци су тежили илустративном сликарству. Захваљујући наративности живописа, детаљи на фрескама пружају могућност сагледавања свакодневног живота, упознавање некадашњих становника ових простора, вредности којима су се руководили и лепоте окружења у коме су живели.

У Галерији фресака данас се чува стотину педесет и осам копија малог формата из Богородице Љевишке, које су у периоду од 1950. до 1955. године израдили Зденка и Бранислав Живковић. Одмах по откривању живописа, који је током турског периода премалтерисан јер је црква претворена у џамију, Живковићи су започели копирање, забележивши мноштво детаља на најразличитијим медијима. У марту 2004. године цркава Богородице Љевишке је пострадала, а највећу штету претрпео је њен живопис.

Захваљујући збирци Галерије фресака, у којој се чува више од 1300 копија фресака, у прилици смо да и данас, кроз детаље фресака сагледамо величанственост и лепоту Љевишког живописа.

Посетиоци Народног музеја Топлице у Прокупљу изложбу Детаљи на фрескама Богородице Љевишке, чији је аутор мр Бојан Поповић, могу да виде од 21. јула до 30. септембра 2013.

Извор: narodnimuzej.rs