У лавиринту апокрифног предања

Дрeвни хришћански апокрифи

"Апокрифи" (ἀπόκρυφος, плур. ἀπόκρυφα) су текстови који нису ушли у библијски канон – или због њихове садржине, због њиховог недовољног познавања, због њиховог спорног религиозно-политичког статуса или због тога што су настала након закључења канона. Има и оних списа који су због недовољног или сумњивог угледа аутора списа остали изван канона. Апокрифи су израз хришћанске побожности и имали су знатног утицаја на теологију и историју уметности.

Зашто Јеванђеље по Томи није у Светом Писму Новога Завета? Није ли његово место напоредо са Исусовим биографијама које су написали апостоли и јеванђелисти Матеј, Марко, Лука, Јован? Томино Јеванђеље је пронађено 1945. г. у Египту на коптском језику и садржи 114 Исусових исказа (логија). Дело је, сматрају библисти, настало у другом столећу, у оно времe када је Нови Завет као збирка ауторитативних списа постао темељни спис Цркве Христове. Или је ово Јеванђеље било непознато у време настанка Новога Завета или га његови редактори нису сматрали довољно достојним.

Новозаветни апокрифи се, након шест претходних издања, мимо сваког очекивања, објављују под промењеним насловом - „Древни хришћански апокрифи“. Реч је о изузетно успелом избору апокрифних списа објављених са детаљним научним апаратом који омогућује најбољи увид у међународну библиографију и најновија научна кретања у њиховом изучавању. То је примерна заслуга њихових приређивача, двојице професора са Хумболтовог универзитета у Берлину, Кристофа Маркшиса и Јенса Шретера. Назив „Древни хришћански апокрифи“ одговара до сада у науци примењиваном називу „Новозаветни апокрифи“ - „Neutestamentlichen Apokryphen“ /„The Apocryphal New Testament“.

Ново издање - у међувремену  је то већ 7. издање - појављује се под новим насловом,  са новим приређивачима, готово потпуно промењено и опсежно допуњено новим текстовима. Приређивачи  веле да су списи овог издања били категорисани на основу трију критеријума: 1. сходно сведочанствима о њиховој апокрифној старости, 2. сходно формалним и тематским односима дотичног списа према Новом Завету, и 3. сходно њиховом датирању из периода хришћанске антике, пре окончања процеса канонизације Новога Завета. Апокрифи су, поједностављено речено,  текстови који нису ушли у састав библијског канона, односно светих списа Новога Завета. Та чињеница их чини истовремено загонетним и занимљивим. Они приповедају  о библијским личностима или износе нову садржину.

И ти списи су, као и  канонски, израз хришћанског исповедања вере и имали су историјски утицај како на богословље, богослужење, тако и на историју уметности. Ново издање садржи све неканонске списе из антике, као и нове текстове из исламског предања. Сви неканонски списи су сада обављени под именом "Antike christliche Apokryphen in deutscher Übersetzung" (AcA) и биће издати у укупно три књиге. До сада је објављена прва књига у два тома на више од 1480 страница  (в. наслов са корице, Tübingen 2012). Овде бисмо, примера ради, представили један такав апокрифни спис.

Јеванђеље по Јуди

Иако је апокриф овог списа пронађен пре осам година, тек се сада – благодарећи овом примерном издању - нешто више о њему поуздано може рећи. Тада је, 2006. г., узбуђење достигло врхунац. Наиме, амерички магазин National Geographic Society је објавио текст за који се од 1800. г. знало да постоји – „Јеванђење по Јуди“ - које описује среброљубивог апостола као јединог правог Спаситељевог ученика. И Св. Иринеј у својим списима спомиње употребу „Јеванђеља по Јуди“ код извесних Каиноваца који Свето Писмо субверзивно натрашке изврћу.

О тексту и контексту

Од првог објављивања  на интернету, наука је учинила важан корак унапред и недвосмислено утврдила да је реч о грчком тексту гностичког порекла, насталом у источном делу Средоземља након средине другог века, које је Св. Иринеј по чувењу познавао.

Ово „Јеванђеље по Јуди“  је, као и остали гностички списи, постојало само у коптском преводу  пронађеном у једном египатском кодексу из 4. века, са још неколико гностичких текстова. Његову позадину представља такозвана гнозa Сета, која је изведена из имена сина Адама и Еве (1. Мојсије 4,25), а пронађено је са осталим рукописима у Наг Хамадију у Египту. „Јеванђеље по Јуди“ је писано из перспективе једне опозиционе хришћанске групе из 2. века, која се одвојила из Цркве. На жалост, овај спис не доприноси ни на који начин бољем поимању лика историјског Јуде. Најпре су објављени фрагменти овог Јеванђеља, а потом и целокупан текст, у виду дигиталних фотографија. Чини се да на  нова изненађења не треба више рачунати.

Немачки превод, који је узео у обзир све нове фрагменте  и текстуалне реконструкције тзв. Codex Tchacos,  припремио је историчар из Аугзбурга, египтолог Грегор Вурст у оквиру пројекта проф. Маркшиса и Јенс Шретера – „Judasevangelium und Codex Tchacos. Studien zur religionsgeschichtlichen Verörtung einer gnostischen Schriftensammlung“ (ebd. 2012). Многи конгреси и конференције бавили су се овим кодексом - Codex Tchacos - што је и документовано у више научних зборника.

„Јеванђеље по Јуди“  има карактеристичне одлике и осталих гностичких јеванђеља: дијалошки део у коме је изнето неправоверно учење, препредено смештено у наративни оквир. Васкрсли Христос је у њима платформа за „тајно учење“. Овакав контраст је типична сцена гностичких дуализама: на једној страни су посвећени, насупрот њима стоје неуки ученици. Јуда стоји насупрот свим апостолима који су у дубокој заблуди, док само он добија поуку о „тајни Царства небеског“. За разлику од канонских јеванђеља, Исус се овде односи према осталим ученицима са иронијом и подсмехом.

Све те и друге аспекте  апокрифне књижевности садржи ново издање „Античких хришћанских апокрифа“, чије објављивање и наговештај преосталих двају томова дају нова крила овој фундаменталној теми библијске теологије и уливају наду за њихову дубљу и свестранију богословску тематизацију.

Аутентични искази?

Списа ове врсте било је много. У овом Томином Јеванђељу налазе се реченице као ова: „Исус рече: Ко је мени близу, тај је и ватри близу. Ко је далеко од мене, тaј је од царства далеко“. Да ли овај исказ може бити аутентичан? Многи тумачи сматрају га уверљивим. Овај исказ подсећа на исказ Езопа који гласи: „Ко је Зевсу близу, тај је и муњи близу“. Један даљи исказ је у дијалогу између Петра и Исуса: Петар жели да искључи Марију Магдалину из круга ученика/апостола. На то му вели Исус: „Свака жена која себе учини налик мушкарцу, отићи ће у Царство Божје“. Ово може значити и упутство на ранохришћанску праксу одевања. Такође и Зенон, оснивач стоичке философске школе, прижељкивао је жене у мушком руху, да би равноправност међу половима, за коју се он залагао, била и видљива.

Два пута

Опсежна, са Новим Заветом сродна књижевност, ставља се на располагање како академској, тако и широкој публици, у виду научно припремљених избора текстова. Француски издавачи су их објавили 1997. г.и 2005. г. у две свеске под насловом «Ecrits apocryphes chrétiens» у репрезентативном естетском руху у библиофилском издању у реномираној едицији Bibliothèque de la Pléiade. Енглеско издање под насловом «Apocryphal Gospels» одражава прагматични дух америчке библистике. У њему се налазе само најважнији текстови. Грчки, латински и коптски текстови понуђени су у преводу. Сасвим другачији правац узима ново немачко издање. У овом издању се налазе и ретки текстови, али само у преводу, а не и на оригиналном језику, као што су Јеванђеље по Томи, Јудино Јеванђеље, Тајно Марково Јеванђеље, арапска сведочанства о Исусу и многа други мање познати апокрифни списи и варијанте (види потпуну листу на карају текста).

Нови преводи ранохришћанске књижевности о Исусу Христу представља обогаћење, али уједно изазов и искушење хода кроз дубоки лавиринт са стрмим литицама хетеродоксије, те се препоручује само посвећенима, одн. стручњацима.

Протођакон Зоран Андрић, Минхен

 

Ево и потпуног списка псевдепиграфа, апокрифа, агиографских и гностичких списа објављених у овом издању:

 

A. Andr.

Andreasakten

 Barn.

Barnabasakten

A. Barth.

Bartholomaeusakten

A. Jo.

Johannesakten

A. Paul.

Paulusakten

A. Paul, et Thecl. Paulus-und Theklaakten

A. Petr.

Petrusakten

A. Phil.

Philippusakten

A. Pil.

Pilatusakten

A. Thom.

Thomasakten

ActPt

Taten des Petrus und der zwölf Apostel (NHC VI,i)

ÄgEv

Ägyptisches Evangelium = Das heilige Buch des großen unsichtbaren Geistes (NHC III,2/IV,2)

AJ

Apokryphon des Johannes (NHC II,i/BG 2)

Allogenes

Buch des Allogenes (CT 4)

ApcAbr

Apokalypse des Abraham

ApcAd

Apokalypse des Adam (NHC V,5)

ApcBar(gr)

Griechische Apokalypse des Baruch

ApcBar(syr)

Syrische Apokalypse des Baruch

ApcEl

Apokalypse des Elia

ApcEsra

Apokalypse des Esra

1 Apcjac

Erste Apokalypse des Jakobus (NHC V,3/CT 2)

2 Apcjac

Zweite Apokalypse des Jakobus (NHC V,4)

1-3Apcjo

Erste bis dritte Apokalypse des Johannes

ApcMos

Apokalypse des Mose

ApcPetr

Apokalypse des Petrus (NHC VII,3)

ApcPetr(aeth)

Äthiopische Apokalypse des Petrus

ApcPl

Apokalypse des Paulus (NHC V,2)

ApcSedr

Apokalypse des Sedrach

Apclhom

Apokalypse des Thomas

ApcZeph

Apokalypse des Zephania

arabK

Arabisches Kindheitsevangelium

Arist

Aristeasbrief

armenK

Armenisches Kindheitsevangelium

Asels

AscensioJesaiae = Martls

AssMos

AssumptioMosis

AuthLog

Authentikos Logos (NHC VI,3)

Bar

Erster Baruch

Bronte

Bronte - Vollkommener Verstand (NHC VI,2)

Clem. recogn.

PseudoclementinischeRecognitionen

Dan(gr)

Griechische Zusätze zu Daniel

Dial

Dialog des Erlösers (NHC III,5)

EpAp

EpistulaApostolorum/Brief der Apostel

Epjac

Brief des Jakobus (NHC 1,2)

Epjer

Epistula Jeremiae

EpPetr

Epistula Petri/Brief des Petrus an Philippus (NHC VIII, 2/CT 1)

3/4 Esr

Drittes und viertes Esrabuch

Est(gr)

Griechische Zusätze zu Esther

Eug

Brief des Eugnostos (NHC III,3)

EV

Evangelium Veritatis (NHC L3/XIL2)

EvÄg

Evangelium nach den Ägyptern (bei Clemens Alexandrinus)

EvEb

Ebionäerevangelium

EvGam

Gamalielevangelium

EvHebr

Hebräerevangelium

Evjud

Judasevangelium (CT 3)

EvMan

Evangelium des Mani

EvMar

Evangelium nach Maria (BG l/P.Oxy. L 3525/P.Ryl. III 463)

EvNaz

Nazoräerevangelium

EvNik

Nikodemusevangelium

EvPetr

Petrusevangelium

EvPhil

Philippusevangelium (NHC 11,3)

EvThom

Thomasevangelium (NHC 11,2)

ExAn

Exegese über die Seele (NHC 11,6)

GMk

Geheimes Markusevangelium

HA

Hypostase der Archonten (NHC II,4)

Hen(aeth)

Äthiopisches Henochbuch

Hen(hebr)

Hebräisches Henochbuch

Hen(sl)

Slawisches Henochbuch

Histlos

Geschichte von Joseph dem Zimmermann

Hom. Clem.

Pseudoclementinische Homilien

Inter

Interpretation der Gnosis (NHC XI,1)

Jdt

Judith

1/2 Jeü

Die beiden Bücher des Jeü

JosAs

Joseph und Aseneth

Jub

Jubiläenbuch

Keph

Manichäische Kephalaia

KThom

Kindheitserzählung des Thomas

LibBarth

LiberBartholomaei

LibThom

Buch des Thomas (NHC 11,7)

LNM

Liber de nativitate Mariae

2 LogSeth

Zweiter Logos des großen Seth (NHC VII,2)

i~4Macc

Erstes bis viertes Makkabäerbuch

Martls

Martyrium Jesaiae = Asels

Melch

Melchisedek (NHC IX,1)

OdSal

Oden Salomos

OrMan

Gebet des Mannasse

OrSib

OraculaSibyllina

ParSeem

Paraphrase des Seem (NHC VII,1)

PrecPl

Gebet des Apostels Paulus (NHC I,i)

Protennoia

Dreigestaltige Protennoia (NHC XIII,1)

Protevjac

Protevangelium des Jakobus

PS

Pistis Sophia

PsB

Manichäisches Psalmbuch

PsMt

Pseudo-Matthäusevangelium

PsSal

Psalmen Salomos

QuaestBarth

Fragen des Bartholomaeus

Rheg

Brief an Rheginus über die Auferstehung (NHC 1,4)

Sap

SapientiaSalomonis

Sextus

Sentenzen des Sextus (NHC XII,1)

Silv

Silvanus (NHC VII,4)

Sir

Jesus Sirach

SJC

Weisheit Jesu Christi (BG 3)

StelSeth

Drei Stelen des Seth (NHC VII,5)

TestAbr

Testament Abrahams

TestXII

Testament der Zwölf Patriarchen

TestVer

TestimoniumVeritatis (NHC IX,3)

Tob

Tobit

TractTrip

TractatusTripartitus (NHC 1,5)

TransMar

Transitus Mariae

UBE

Unbekanntes Berliner Evangelium

UW

Vom Ursprung der Welt (NHC II,5/XIII,2)

VitAd

Vita Adae et Evae

Vitloan

Auszug aus dem Leben Johannes des Täufers (CANT 183)

VitProph

Vitae Prophetarum

Zostr

Zostrianus (NHC VIII,1)