Духовно-моралне вредности основе руског друштва

Дана 31. децембра 2015 године, Владимир Путин одобрио је обновљену Стратегију националне безбедности Руске Федерације. У документу се наглашава, да је очување традиционалних духовно-моралних вредности једно од најважнијих услова националне безбедности Русије.

На те вредности се односи приоритет духовног над материјалним, такође се говори у документу. У документу се такође каже, да се једним од стратешких циљева обезбеђивања националне безопасности јавља и „очување и раст традиционалних руских духовно-моралних вредности као основе руског друштва, и образовање деце и младих у националном духу“. Основа руског националног идентитета Руске Федерације је историјски успостављен систем заједничке духовно-моралне и културно-историјске вредности, као и карактеристична култура мултинационалних народа Руске Федерације који су саставни и неиздвојив део руске културе“ – такође је наглашено у документу.

„Ка традиционалним руским духовно-моралним вредностима односи је приоритет духовног над материјалним, заштита људских живота, права и слобода човека, породице, креативни рад, служење Отаџбини, морал и етика, хуманизам, милосрђе, правда, узајамна подршка, тимски рад, историјско јединство народа Русије, континуитет у историје наше Домовине.  Претња националној безбедности у области културе су замагљивање традиционалне руске духовне и моралне вредности и слабљење јединства мултинационалних народа Руске Федерације путем иностране културне информативне експанзије (укључујући ширење неквалитетних производа масовне културе), пропаганде попустљивости и насиља, расне, националне и верске нетрпељивости, као и смањење улоге руског језика у свету, квалитет његовог предавања у Русији и иностранству, покушаји да се фалсификује руска и светска историја, незаконити напади на објекте културних добара „(Тачка 76-79).

Извор: Православие.ру