Мошти Свете мајке Ангелине походе Епархију сремску

20 – 25. МАРТ – СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
25 – 26. МАРТ – ПЕТРОВАРАДИН
26 – 27. МАРТ – БУКОВАЦ
27 – 28. МАРТ – СРЕМСКА КАМЕНИЦА
28 – 29. МАРТ – СТАРИ ЛЕДИНЦИ
29 – 30. МАРТ – МАНАСТИР РАКОВАЦ
30 – 31. МАРТ – МАНАСТИР БЕОЧИН
31. МАРТ – 01. АПРИЛ – БЕОЧИН
1 – 2. АПРИЛ – ЧЕРЕВИЋ
2. АПРИЛ – БАНОШТАР, СУСЕК, НЕШТИН
2 – 3. АПРИЛ – МАНАСТИР ЂИПША
3 – 4. АПРИЛ – МАНАСТИР КУВЕЖДИН
4. АПРИЛ – ДИВОШ, ЧАЛМА, БИНГУЛА
4 – 5. АПРИЛ – ЕРДЕВИК
5. АПРИЛ – КУКУЈЕВЦИ
5 – 6. АПРИЛ   – БАЧИНЦИ
6. АПРИЛ – ГИБАРАЦ
6 – 9. АПРИЛ – МАНАСТИР ПРИВИНА ГЛАВА
9 – 10. АПРИЛ – МАНАСТИР СВЕТЕ ПЕТКЕ, БЕРКАСОВО
10 – 11. АПРИЛ – БЕРКАСОВО
11 – 17. АПРИЛ – ШИД
17. АПРИЛ – АДАШЕВЦИ
17 – 18. АПРИЛ – МОРОВИЋ
18. АПРИЛ – ВИШЊИЋЕВО, БОСУТ
18 – 19. АПРИЛ – КУЗМИН
19 – 20. АПРИЛ – МАРТИНЦИ
20 – 23. АПРИЛ – ЛАЋАРАК
23. АПРИЛ – 01. МАЈ – СРЕМСКА МИТРОВИЦА
1 – 2. МАЈ – МАНАСТИР ШИШАТОВАЦ
2. МАЈ – МАНАСТИР ПЕТКОВИЦА
2 – 3. МАЈ – МАНЂЕЛОС
3. МАЈ – МАНАСТИР СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ, ГРГУРЕВЦИ, ВЕЛИКИ РАДИНЦИ, СТЕЈАНОВЦИ
3 – 4. МАЈ – ШАШИНЦИ
4. МАЈ – ЈАРАК
4 – 5. МАЈ – ХРТКОВЦИ
5 – 6. МАЈ – КЛЕНАК
6 – 7. МАЈ – ПЛАТИЧЕВО
7. МАЈ – НИКИНЦИ, БРЕСТАЧ
7 – 8. МАЈ – ДОЊИ ТОВАРНИК
8. МАЈ – СУБОТИШТЕ
8. – 9. МАЈ – ПЕЋИНЦИ
9 – 11. МАЈ – ШИМАНОВЦИ
11. МАЈ – ДЕЧ, АШАЊА
11 – 17. МАЈ – КУПИНОВО
17. МАЈ – ПРОГАР
17 – 25. МАЈ – МАНАСТИР ФЕНЕК
25. МАЈ – ЈАКОВО
25 – 31 – МАЈ – СУРЧИН