Велико критичко издање Новога Завета

Editio Critica Maior (ECM)

Последњих деценија је Novum Testamentum Graece – заједно са Greek New Testament - досегао врхунско место унутар науке о новозаветном богословљу. Већ 30 година је тај текст – изузимајући детаље – остао непромењен. Из овога не треба закључити да се на истраживању новозаветног текста нема шта више узучавати. Супротно је случај.

У ово време Институт за изучавање новозаветног текста (Das Institut für neutestamentliche Textforschung) у Минстеру припрема сасвим ново издање грчког текст Новога Завета, такозвану Editio Critica Maior (ECM). Ово издање документује историју грчког текста у првим столећима на основу предања наважнијих рукописа, старих превода и новозаветних цитата у античкој и хришћанској књижевности.

Ово идање нуди информације за одговор на питање – како се мењао првобитни текст, ако се мењао, и зашто? Како је овај текст реципиран у раном хришћанству? Изворни библијски текст је у овом контексту реконструисан на основу развијене методике. При томе је постало јасно да је првобитни текст на многим местима мењан.

Први део овог издања је био објављен 1997. г. У међувремену су припремљене Саборне посланице (Јакова, Петра две, Јована три, Јуде).

У ово време је у сарадњи са реномираним »International Greek New Testament Project« у припреми издање Јовановог Јеванђеља. Предвиђено је да целокупна Editio Critica Maior буде комплетно довршена до 2030.г. Овај пројект је подржаван од стране уније Академија наука у Немачкој. 

Свеска IV: Саборне посланице; део 1: текст

Editio Critica Maior документује целокупну грчку историју текста Новога завета у 1. столећу. Она је отуда основа научног изучавања текста. Сада је објављена свеска IV Саборних посланица у једном ревидираном издању.

Од првог објављивања свеске IV у години 1997. г. научна методика анализе текста знатно се проширила. Тако је садржина ове свеске подвргнута ревизији. На 13 места је дошло до измене примарног текста, те ова варијанта од сада важи за пра-текст (»Urtext«). На другим местима одлука између двају варијантних читања није била научно могућа, те су оба варијанта читања у основном реду представљена као равноправна.

У претходној издању је свеска IV објављена у у једном тому. Сада се прибегло двема свескама: ”тексту” и ”пратећем материјалу”. Овде треба истаћи да је ово издање Editio Critica Maior основа за 28. издање Novum Testamentum Graece (»Nestle-Aland«) и 5. издања Greek New Testament које је у припреми.

"Novum Testamentum Graecum Editio Critica Maior" посебно препоручујемо свима који се баве библијским богословљем, студентима богословских наука као фундаментално и незаменљиво дело новозаветне текстуалне критике. 

Протођакон ЗА