Десети број часописа „Саборност"

Садржај: Зизијулас, Јован - Света Тројица и људска личност, Петровић, Предраг - Символични аспекти гносеологије космолошких догађаја, Мidić, Ignatije - Primacy within the Church, Петровић, Предраг - Небески символи Старог Завета у божанском домостроју спасења, Матић, Златко - Почетне етапе развоја богословске мисли Жан‑Мари Р. Тијара, Матић, Златко - Документ из Кјетија (2016): Саборност и примат током првог миленијума, Николић, Петар - Богослужбене књиге Карловачке митрополије у XIX столећу, Чизмар, Валентина - Парадокси рационалистичке етике наспрам привидних парадокса ирационалистичко‑религијске етике у Кјеркегоровој филозофији, Воргић, Дејан - Свети Рафаило Банатски у контексту историјских извора и етнолошке грађе, Андрејић, Живојин - Златна рајска врата у хришћанским храмовима, Дуроњић, Александар - „Aura vitalis“ и техничка репродукција иконе.

Извор: sabornost.org