Симпосион о делу Светога Духа

У организацији Евангеличке цркве за Виртемберг, на узвишењу Либфрауенберг у Елзасу, недалеко од Стразбура, у периоду од 6. до 8. новембра 2017. године одржан је тродневни симпосион посвећен учењу о Духу Светом. Са библијског, догматског и еклисиолошког становишта предавачи су тематизовали пневматолошка питања, која су под утицајем тријадолошких претпоставки екуменских дијалога поново предмет пажње у евангеличкој теологији.

Поред стручних излагања и плодних дискусија, тематске сесије су водили и неки од представника савремених харизматских светодуховских црквених заједница, који на извесан начин представљају Реформацију у оквиру протестантизма, рехабилитујући аскетско-мистички концепт раних хришћанских заједница и мистичке аспекте Лутерове теологије. Посебно је значајна њихова посвећеност молитвеном живљењу, а код неких и Исусовој молитви као резултату утицаја читања дела светог Григорија Паламе и исихастичке традиције.

Другог дана заседања, у преподневном делу, једночасовно предавање о учењу о Духу Светом у патристичкој књижевности прва четири века одржао је православни теолог, Марко Делић, докторанд Универзитета у Тибингену. Осврћући се на стоичко систематско учење о Божјем Духу, анализирајући Сенекин списEpistulae moralesпотом псевдоплатоновски дијалог Аксиохос као и Плутархово дело De defectu oraculorum, Делић је указивао на рецепцију епистимолошких поставки ових списа у раној Цркви. Осврћући се на списО Духу Светом светог Василија Великог у контексту његове, херменевтички врло подстицајне расправе са Евномијем, предавач је указивао и на важна теоријско-филолошка питања која из поменутих списа проистичу. Напослетку, у веома интересантној дискусији која је уследила, Марко Делић је анализирао најзначајније резултате бављења пневматолошким темама значајних евангеличких теолога систематичара попут Карла Барта, који тријадолошком учењу даје простор у првом поглављу своје Црквене догматике, или савременог теолога Кристофа Швебела, доброг познаваоца дела кападокијских отаца.

Симпосион је завршен у среду, 8. новембра 2017, свечаним богослужењем у древној елзаској капели, у оквиру којег су узели учешће и свештеници харизматских протестантских покрета.

М. Ј.