Игуманија Макарија: Духовни приступ сакралним уметностима