ТВ Храм, Вероучитељ, VIII разред: Упознавање садржаја и начина рада