ТВ Храм, Вероучитељ, V разред: Упознавање садржаја и начина рада