За обнову Хиландара 60 милиона

Министарство културе, информисања и информационог друштва ове године је издвојило 60 милиона динара за обнову манастира Хиландар на Светој гори, који је 2004. оштећен у пожару.

Ове године Министарство културе је за обнову манастира Хиландар издвојило 60 милиона динара, од чега је 28,8 милиона динара намењено за завршетак грубих радова и покривање западног крила Великог конака који је 2004. године оштећен у пожару.

Обнова Великог конака подразумева потпуну реконструкцију пожаром уништених делова, уз конструктивно ојачање и обнову сачуваних елемената.

До сада је извршена реконструкција, основно опремање и предаја у употребу средишњег крила објекта, извршен највећи део грубих грађевинских радова на западном крилу, као и припремни радови и део грубих радова на источном крилу.

Припремљено је функционално и безбедно градилиште које ће опслуживати рад на Великом конаку, технолошки и технички напредни и савремени системи у извођењу радова и извршена набавка кључне грађевинске опреме и механизације.

Током 2011. године планиран је и наставак конзерваторско-рестаураторских радова на цркви Свете тројице, као и завршетак конзервације, реконструкције и рестаурације иконостаса митрополита Симеона из 1635. године.

Министар културе, информисања и информационог друштва Предраг Марковић и градоначелник Крагујевца Верољуб Стевановић обишли су манастир, где су се упознали са радовима извршеним на обнови манастира, као и са радовима који предстоје, саопштило је ресорно министарство.

Извор: РТС