Богатство духовне баштине

Владика бачкиГ. Иринеј Буловић, уредник Верског програма Србије: Свештеници и теолози напотпуно аутентичан начин приказују верска учења

Епископ бачки ИринејСрпска ПравославнаЦрква са другим црквама и верским заједницама у Србији, после вишедеценијскогодсуства из официјелног јавног живота, заузима наглашено место у друштву. То сесвакако одражава и на електронске медије. Запажено је да у последње времетелевизије приказују више програма са верским садржајима.

Емисијекао што су Верски календар и Верски мозаик Србије већ дуже време сеса великим успехом приказују на РТС. Главни уредник и продуцент Владика бачкиГ. Иринеј Буловић открива нам по чему се ове емисије разликују од пројеката саверском тематиком које приказују остале ТВ куће.

- Осим,на жалост ретких изузетака, какав је серијал Духовници на Студију Б, емисије које се сада приказују на нашимтелевизијама, било да су домаће илистране производње, о вери и верском животу говоре искључиво са културолошкогстановишта. Таквих, и то врло добрих серијала, било је и раније. Последњихдеценија прошлог века су се емитовали: Времефресака, Сведоци векова, Манастир Хиландар... Онису представљали српску културну баштину, приказујући њен уметнички, културни иисторијски значај, а тек помало се дотичући примарног верског значаја иделовања. Данас, поред таквих културно-историјских емисија, на жалост, има ионих који априори негативно посматрају живот Цркве, искривљено тумаче Библију ислично.

- Кореализује емисије Верски календар и Верски мозаик Србије?

- Овеемисије потпуно самостално производе традиционалне Цркве и верске заједнице,што је битна разлика у односу на друге емисије које су плод приватнихпродукција. То су, заједно са Српском Православном Епархијом бачком,римокатоличка Надбискупија београдска, Исламска заједница Србије, Јеврејсказаједница и три протестантске цркве. Свака одњих у емисијама има своје одвојенои утврђено место и време трајања, одређено начелом позитивне дискриминације.Све цркве и верске заједнице имају своје уреднике који самостално уређују темекоје ће бити приказане и због тога је и карактер емисија другачији. Свештеници итеолози на потпуно аутентичан начин приказују верска учења, духовну иматеријалну културу и морална начела која негују.

- Ко суВам сарадници?

- Собзиром да се ради о прилично сложеним формама, свакодневна десетоминутнаемисија Верски календар има четири, а недељна четрдесетпетомнутна Верски мозаик Србије и од десетприлога, ангажовали смо велики број сарадника. Поред професора теологије ивисокообразованих свештеника, који су уредници и сценаристи, раде и врхунскипрофесионалци: редитељи, сниматељи, монтажери... И међу њима преовлађујупрофесори и асистенти са неколико филмских и телевизијских академија у Новомсаду и Београду, и сви су они верујући људи.

- Сматратели да емисије овог типа треба да буду кратке форме?

- Свакуод тема коју обрађује Верски мозаикСрбије (основне катихетске и Библијске поуке, иконографија, црквено појање,манастири и светиње, поетско-књижевностваралаштво...), видимо као темељ, несамо наше него и европске културе. Као такве оне, по нама, заслужују да будуприказане у знатно широј форми. Али, кратка форма, која је за овакве теме посебнозахтевна, најширем кругу гледалаца је занимљива и приступачна, а емисија јединамична. Богатство тема нам омогућује да бар мало надокнадимо оно што једеценијама у прошлости одсуствовало са малих екрана.

Извор: Блиц, 25. април 2008. - Дафина Достанић