Богословски факултет СПЦ враћен у састав Београдског Универзитета

У среду 9. јануара 2004. године, на предлог свих традиционалних цркава и верских заједница у Србији и уз подршку 22 факултета Универзитета у Београду, Влада Србије је донела решење о оглашавању ништавим решења Владе Народне Републике Србије бр. 62, од 15. фебруара 1952. године, којим је Богословски факултет Српске православне цркве укинут као државна установа и искључен из састава Универзитета у Београду. Оглашавањем ништавим овог решања поништавају се правне последице које је оно произвело током више од педесет година комунистичког режима.

Вођена одговорношћу према садашњим и будућим генерацијама и уважавајући велику академску вредност коју Богословски факултет у Београду има за духовност, науку, просвету, културу и традицију грађанског друштва Србије, а полазећи од универзалне обавезе сваке демократске власти да сваку неправду треба исправити, Влада Србије учинила је први корак у процесу његовог повратка под окриље Универзитета и обнављање његовог статуса државне установе. На тај начин исправљена је вишедеценијска неправда учињена Српској православној цркви и огромној већини грађана Србије од стране претходног комунистичког режима.

Имајући у виду чињеницу да снажење духовне, академске, научне и културне димензије друштва омогућава развој друштва, као и незаменљиву улогу Универзитета у данашњем развоју уједињене Европе, данашње решење Владе Србије представља и огроман допринос текућој реформи високог школства у Србији.