„Брак за све“: критика предлога од стране католичких организација

Институт за брак и породицу Католичке Цркве у Аустрији критикује пасивно држање владајућих партија у вези са одлуком Уставног суда Аустрије да од 2019. године брак не буде искључиво заједница мушкарца и жене, већ да буде отворен и за хомосексуалне и трансродне особе. „Премда је јасно да не постоји двотрећинска већина у Парламенту која би могла укинути ову одлуку, постоје и други начини да се пружи отпор“, наглашава Стефани Меркенс из католичког Института за брак и породицу. Као једну од опција она истиче да би владајуће партије требало да инсистирају на члану 12. Европске конвенције о људским правима по којој је брак заједница мушкарца и жене, а регистровано партнерство отворено за све.

Поред тога, од 2019. године планирано је допуштање адопције деце не само хомосексуалним, него и трансродним паровима, који живе у регистрованом партнерству. „Заштити деце и финансијски угрожених партнера треба да буде дата највиша вредност. Ту се не смеју правити компромиси,“ кажу из католичких организација студената. У случају раскидања партнерства, нпр, „очинство“ се не утврђује аутоматски, као у традиционалном браку, већ би „отац“ морао да се сложи са одлуком да прихвата да буде старатељ детета, па тек онда да му се оно додели на издржавање. То исто важи и за „мајчинство“, у партнерствима са две „мајке“. Исто тако, у случају раскида партнерства, самохраном „оцу“ или самохраној „мајци“ за издржавање се додељује мање од половине заједничких примања. Каткад се не додељује апсолутно ништа, што није случај код развода традиционалних бракова.

Католичке организације упозоравају и на проблем тзв. позајмљеног мајчинства и адопције деце. Одвојити дете од властите мајке, без обзира на то што мајка сâма на то пристаје како би дете било додељено неком регистрованом партнерству, представља, по критици из католичких редова, свођење рађања деце на апсурд. Да би се избегли проблеми, најбројније академско удружење у Аустрији пледира за брзу измену закона.

Приредио: Марко Делић