Човек је психосоматско биће позвано да буде духовно