Човекољубље помогло поплављене у Трстенику и Рековцу

Добротворној фондацији Српске Православне Цркве Човекољубље 14. октобра 2014. године у свечаној сали општине Трстеник уручена је захвалница за хуманитарну помоћ донирану за санацију последица од поплава.

Човекољубље је, у сарадњи са америчком организацијом CRS (Catholic Relief Services) и уз финансијску подршку америчке организације за међународни развој USAID, у овој општини донирало помоћ од укупно 5.254.744 динара за 224 породице.

Конкурс за помоћ угроженом и поплавом погођеном становништву у општини Трстеник расписан је током августа, а прикупљање докумената за конкурс обављено је 28. и 29. августа у просторијама општине Трстеник. Право учешћа на конкурсу имале су породице које су корисници новчане социјалне помоћи и дечијег додатка, породице чија укупна примања не прелазе 25.000 динара или која не прелазе 34.000 динара за породице које имају члана са инвалидитетом. Човекољубље је свакој породици донирало по 28.011 динара, а укупно је таква помоћ обезбеђена за 39 породица. Новац је намењен за обнављање покућства и сређивање кућа оштећених у мајским поплавама.

Истовремено, Човекољубље је у сарадњи са месним заједницама три најугроженија села у општини Трстеник прикупљало документацију за помоћ поплављеним сеоским домаћинствима. Ова помоћ је намењена домаћинствима која се баве искључиво пољопривредом, а предност су имала нерегистрована газдинства чија укупна примања не прелазе 25.000 динара, немају других извора прихода, имају двоје или више деце и имају у оквиру породице члана са инвалидитетом или хроничном болешћу. У зависности од величине земљишта која поседују, домаћинства су добијала новчану помоћ од 14.855 динара  или 29.285 динара. Пољопривредна газдинства која су на својим поседима претрпела највећу штету од поплава на територији општине Трстеник су Грабовац, Љубостињски Прњавор и Богдање. У ова три села,Човекољубље је донирало помоћ за 185 породица.

У четвртак, 16. октобра 2014. године, додељена је захвалница Добротворној фондацији Српске Православне Цркве Човекољубље у општини Рековац за хуманитарне акције које су спроведене у циљу помоћи поплављеном становништву ове општине.

Током јуна ове године, Човекољубље је у сарадњи са Општинском организацијом Црвеног крста у Рековцу, Центром за социјални рад и локалном самоуправом општине Рековац, а уз подршку Каритас Аустрије, реализовало пројекат МОБА. За подршку угроженим домаћинствима која су погођена поплавом, Човекољубље је ангажовало 21 лице. Током 15 радних дана, тим је учествовао у чишћењу домаћинстава и санацији бунара.

Прва компонента пројекта односила се на отклањање последица поплаве у објектима за становање, економским зградама (штала, амбар, и сл), двориштима, прилазним путевима. Пројектом МОБА обухваћено је укупно 103 породице у 19 села на територији општине Рековац.

Друга компонента овог пројекта обухватала је санацију бунара.  Најпре су ангажовани тимови за чишћење бунара и црпљење прљаве воде. На овај начин је очишћено 53 бунара, односно помоћ је пружена у 53 домаћинства. Поред тога, тим Човекољубља је помогао општинском тиму за хлорисање бунара и том приликом хлорисано је 372 бунара.

Извор: Човекољубље