Др Дарко Ђого - први проректор Универзитета у Источном Сарајеву са Богословског факултета

Др Дарко Ђого - први проректор Универзитета у Источном Сарајеву са Богословског факултета

Дана 1. марта 2012. године по први пут у историји високог школства код Срба један професор Православног богословског факултета је постао проректор Универзитета. У питању је доцент Др Дарко Ђого, професор Богословског факултета „Св. Василије Острошпки“ у Фочи који је постао проректор за духовне науке, умјетности и спорт у новом ректорском колегијуму Универзитета у Источном Сарајеву.

Рођен је 30.11.1983. г. у Сарајеву, од оца (пок.) Риста и мајке Гордане. Од 1992.г. живи на Палама гдје је завршио основну и гимназију. Године 2002. уписује Православни богословски факултет Св. Василија Острошког у Фочи на којем је димпломирао 18.9.2006. године са просјечном оцјеном на студијама 9,67.  Магистрирао је 18.6. 2008. године на матичном богословском факултетом тезом „Тројична иконична онтологија Св. Атанасија Великог“, докторирао такође на ПБФ у Фочи 25.5.2010. године тезом „Христолошка есхатологија Рудолфа Бултмана и Јиргена Молтмана – критички осврт из перспективе православне теологије“. Од 26.1.2007.године радно ангажован на Православном богословском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, најприје као асистент, а од јуна 2011.године у својству доцента.

У току основних студија организовао савез студената ПБФ-а чији је био први представник. Такође, у току цијелог основног студија био ангажован као извршни уредник студентског часописа „Нови источник“. Добитник више награда за изванредне успјехе на студијама.

Др Дарко Ђого је два пута досада био члан комисије за писање самоевалуционог извјештаја ПБФ-а, сарадник за контролу квалитета на поменутом факултету и одговорна особа за програм међуфакултетске сарадње са Православним богословским факултетом „Андреј Шагуна“ из Сибиња (Румунија). Оперативни је уредник часописа „Отачник“ и један од оснивача истоименитог богословског друштва, а био је и оперативни уредник часописа професора ПБФ-а „Годишњак“ (2009-2011). Објавио једну књигу и преко 25 самосталних стручних радова на српском, енглеском и румунском језику, у реномираним теолошким и философским часописима – „Годишњак“, „Отачник“, „Богословље“, „Видослов“, Revista Teologica Sibiului, International Journal of Orthodox Theology. Објавио и више превода са енглеског, руског, румунског, грчког и старогрчког језика. Рецензент је више књига из области теологије, философије и књижевне теорије Зимски распуст 2007/2008 године провео у Швебиш Халу (Њемачка) на усавршавању знања њемачког језика као стипендиста Гете института.  Активно говори енглески, њемачки, руски, румунски и новогрчки језик, пасивно се служи старогрчким, латинским и словачким језиком. Ожењен, отац двоје дјеце.

Као основни план рада проректора за хуманистичке науке, умјетности и спорт, Др Ђого је поставио:

- Успостављање Универзитета у Источном Сарајеву као основне, темељне и најутицајније институције на простору источне Републике Српске на пољу изградње једног аутентичног култураслног миљеа источне Републике Српске;
Његовање православне духовности (уз уважавање и других домицијелних духовних традиција), његовање слободне академске мисли, аутентичне умјетности и продуховљеног спорта кроз јаче интегрисање факултета и академија УИС-а на пољу афирмације истинских вриједности;
- Проналажење модуса којим би духовност, рефлексивна мисао, књижевно стварање, музичка и ликовна умјетност и спорт били присутни и на факултетима којима то није примарна област дјеловања
- Јача сарадња факултета и академија из групације међусобно, као и са осталим члановима Универзитета;
- Осмишљавање конкретних програма којима би се поменуте тачке реализовале и успостављање конкретних, активних и ажурних институционалних капацитета овог ресора.