Др Драган Каран: Значај црквеног живота за формирање личности