Европска комисија против расизма и нетолеранције изразила забринутост због положаја Православне Охридске Архиепископије

Европска комисија против расизма и нетолеранције (ЕКРН), која ради у саставу Савета Европе, у свом Извештају објављеном 15. јуна 2010. године посветила је велики простор положају Православне Охридске Архиепископије. У наставку преносимо део Извештаја у коме се изражава забринутост због нерегистрације Православне Охридске Архиепископије од стране правосудних органа у нашој земљи.

На страници 38 извештаја написано је: „ЕКРН је забринута о тешкоћама са којима се суочавају одређене мањинске верске групе у њиховим напорима да се региструју, иако регистрација представља законски услов да буду признати као посебна правна лица и да су у стању да у потпуности обављају своје активности. Закон је измењен 5. септембра 2007. године, у погледу статуса цркава, верских заједница и верских група (који је ступио на снагу 1. маја 2008. године), са јасним циљем да реши све ове проблеме, али изгледа да они нису у у потпуности решени. Тако се чини се да захтев за упис који је поднет од стране десетак верских заједница или група, укључујући и независну Православну Охридску Архиепископију још увек није одобрен. ЕКРН снажно препоручује да надлежни органи, без одлагања, реше питање уписа мањинских верских група и заједница. Такође, препоручује се да се покаже будност за све облике дискриминације или нетрпељивости на основу вероиосповести".

Прогон и дискриминација на верској основи од стране Р. Македоније против Православне Охридске Архиепископија се јавља у облику настављања кривичног гоњења Архиепископа Г. Јована и одбијања државе да региструје Православну Охридску Архиепископију. Држава је донела нови закон о регистрацији верских заједница да би оставила утисак на међународну заједницу како чини неопходне реформе, али у пракси овај закон уопште не функционише.

Регистрација малих верских заједница и поштовање основних верских слобода, једнако за све грађане Републике Македоније, је неопходан услов за остваривање цивилизацијских вредности Европске Уније, чији члан Р. Македонија, декларативно, стреми да постане.

Извештај можете да прочитате на следећој адреси на енглеском језику: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Former_Yugoslav_Republic_Macedonia/MKD-CbC-IV-2010-019-MKD.pdf

Извор: www.poa-info.org