Историја глобалног хришћанства

Први део: Рано нововековље;
Други део: 19. век
Jens Holger Schjørring / Norman A. Hjelm (Hrsg. Geschichte des globalen Christentums
Teil 1: Frühe Neuzeit
Schjørring / Hjelm (Hrsg.) Geschichte des globalen Christentums
Teil 2: 19. Jahrhundert

Са преко две милијарди верника хришћани чине највећу религиозну заједницу на свету. Ова књига објављена у серији ”Религије човечанства” извештава о изворима те вере, о њеним унутрашњим струјама, предањима и вредностима. Било да ј реч о руско-православној, римокатоличанској, евангелистичкој, англиканској или коптској вероисповести, хришћанство је увек имало одлучујући уплив на нашу културу. Многобројним илустрацијама и графикама историјских епоха ова књига приказује на поучан начин најважније аспекте ове преко 2000 година старе религије.

Историја хришћанског мишљења је историја борбе за правоверно исповедање вере и за правоверно тумачење Библије. Нова и опречна учења стално бивају пропагирана. Полемике о хомогеној догматској вери често ескалирају до непремостивих разлика, а каткад и до екстремних сукоба, до екскомуникација и анатема које неумитно воде расцепу унутар Цркве. При праћењу само једне традиције хришћанског учења може се уочити мноштво несагласних богословских позиција. Како се треба према томе мноштву односити? За једноставнију историјску оријентацију је објављивање серије ”Религије човечанства” драгоцени и компетентни путоказ.

Отуда је објављивање едиције „Светске религије у глобалној динамици савремености“ (”Weltreligionen in die globalen Dynamiken der Gegenwart”) у 21. веку постала саморазумљиви чин. Ово важи и за хришћанство у проминентној мери. По питању доминирајуће регионалне и националне историографије, овакав пројект о хришћанству као агирајућој и у плуралистичком виду диференцираној религији у историјски процесу развоја био је преко потребан. Ова књига нам нуди интерконфесионалну и интердисциплинарну историју глобалног хришћанства у 19. веку. Угледни теолози, историчари Цркве и историчари опште историје описују многобројне преломе, након „дугог 19. века“, које је он са собом донео, као и место и улогу хришћанства у савременом добу.

Приређивач ове две свеске је Јенс Х. Сјоринг је професор емеритус црквене историје на  универзитету у Архусу у Данској  и Норман Хјелм, пастор у Виневуду у Пенсилванији.

протопрезвитер-ставрофор Зоран Андрић (Минхен)