Јавно обавештење Црквене општине суботичке

Српска Православна Црква, Епархија бачка, Црквена општина суботичка путем адвокатске канцеларије Узелац издаје следеће јавно обавештење:

Дана 19.11.2012. године, Република Србије Министарство пољоприведе, шумарства и водопривреде и Град Суботица, су донели Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земњишта у државној својини у граду Суботици, број II-320-124/2012,  те је на основу  донете одлуке расписао оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

По наведеној Одлуци и јавном огласу, за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, наведено је и пољопривредно земљиште које је Српској Православној Цркви-Епархији Бачкој-Црквеној Општини Суботичкој, додељено на коришћење на основу правоснажног и коначног управног акта у виду одлуке СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СУБОТИЦА  од 17.07.2007. године, и то: под бројем јавног надметања 78 К.О. СТАРИ ГРАД, у укупној површини од 89, 4374 ха,  под бројем јавног надметања 155 К.О. БИКОВО, у укупној површини од 206,8182 ха, под бројем јавног надметања 156 К.О. БИКОВО, у укупној површини од 40,5435ха, заказане за К.О. СТАРИ ГРАД. за 12.12.2012. године са почетком у 10:30 часова и за К.О. БИКОВО за 13.12.2012. године са почетком у 9:00 часова.

Упозоравају се потенцијални учесници у поступку јавног надметања да је земљиште наведено у претходном ставу овог обавештења, које је оглашено под бројем јавног надметања 78 К.О. СТАРИ ГРАД, 155 К.О. БИКОВО, 156 К.О. БИКОВО, Српска Православна Црква-Епархија Бачка-Црквена Општина Суботичка, као савесни и законити носилац права коришћења, издала у закуп трећим лицима и то А.Д. КЕЛЕБИЈА и СКЕНДЕРОВО Д.О.О., које још увек имају важеће уговоре о закупу.

Упозоравају се потенцијални учесници у поступку јавног надметања да је земљиште наведено у ставу 2 овога обавештења већ обрађено и засејано, те да Српска Православна Црква-Епархија Бачка-Црквена Општина Суботичка, НЕЋЕ ДОЗВОЛИТИ, ступање у посед лицима, која евентуално буду излицитирала предметно пољопривредно земљиште, све до окончања поступка реституције црквене имовине.

У име Српске Православне Цркве
Епархије бачке
Црквене општине суботичке

секретар Црквене општине
презвитер Ђорђе Димић

Извор: Епархија  бачка