Јереј мр Зоран Ђуровић докторира на Патристичком институту Августинијанум у Риму

Дана 22. јуна 2010 у 16,30, јереј мр Зоран Ђуровић ће бранити своју докторску тезу: "Протологија и есхатологија у De Genesi ad litteram светог Августина. Егзегетско-теолошка анализа", на римском Institutum Patristicum Augustinianum.