Јереј Зоран Ђуровић постао доктор патристичких наука у Риму

Дана 22. јуна 2010. године, на Патристичком институту Августинијанум у Риму, јереј мр Зоран Ђуровић постао је доктор патристичких наука. На почетку свечане одбране доктората на тему Протологија и есхатологија у De Genesi ad litteram светог Августина. Егзегетско-теолошка анализа, јереј Зоран Ђуровић је прочитао експозе, а затим је почела дискусија. У дискусији је разматрана тема која је била веома комплексна за истраживање.

По мишљењу комисије јереј мр Зоран Ђуровић није одбацио метод који се препоручује на Патристичком институту у Риму, али и чињеницу да је у истраживању отишао и корак даље предлажући и један други метод који омогућује да се боље и комплетније сагледа сам систем на коме почивају појединачна решења саме теме. Наиме, кандидат је континуирано настојао да објасни базичне идеје у систему двојице Августина (тачније Августинових списа из ранијег и каснијег периода), и да на тај начин покаже колико су појединачна решења у складу са њима и обрнуто: анализирајући термине и концепте указивао је на основне идеје. Уз све наведено, комисија је констатовала да се кандидат користио апоретичким методом, који је и сам Августин стално употребљавао.

Професор Додаро је рекао да је увођење и примена новог метода сасвим легитимна, и да ће озбиљно промислити да се овакав приступ почне примењивати у будућим истраживањима на Институту Августинијанум. Нагласио је да рад јереја Зорана Ђуровића више личи на монографску студију него на строго докторску тезу, али је уједно и истакао да је рад зато више него интересантан и да открива ново читање Августина: кандидат је успео да изађе из свима добро познатих и уобичајних августинијанских схема.

Професор Ћипријани је у исцрпном излагању о теми похвалио успела поређења између два Августина и поређење Августина са источним Оцима, као и побијање неоправданих критика неких нових православних аутора.

Декан је потом позвао присутне на послужење, док је комисија остала иза затворених врата. После петнаестак минута професор Додаро је позвао присутне да се окупе и у име комисије закључио: „Зоран Ђуровић се проглашава за доктора патристичких наука са Magna cum laude!"