Култура

Манифестација "FESTIVAL BIBLICO" у Вићенци

ВићенцаУ граду Вићенци и у још шест градова Северне Италије, од 29. маја до 2. јуна одржавао се симпосион под именом ,,Festival Biblico,, (празновање или прослављање Библије), а у организацији Римокатоличке Цркве, односно Епископије Вићентинске и Културног Центра San Paolo Onlus из Вићенце.

Ово је четврта година како се одржава ова манифестација и главни циљ овог фестивала је да верујуће, а исто тако и неверујуће људе приближи универзалном и космичком значају Библије кроз разне библијске теме о којима се разговарало на трибинама и округлим столовима, кроз поучна предавања, дискусије и дебате, затим кроз уметност (музичку, драмску, филмску, литерарну), као и кроз архитектуру и сликарство. Библија протиче кроз векове рефлектујући се у молитви, поезији, драми, мозаику, сликарству, појању... Сусрет са Богом у Светом Писму се увек и непрестано шири, а никада не сужава креативни капацитет човека што је овај фестивал желео и да покаже.

„ПРВОЛИК“ - лист цркве Светог Василија Острошког, Н. Београд

ПрволикДоследно негујући начело да су Света Литургија, љубав и заједница од неупоредиво већег значаја и значења од појединца и његовог дела, црква Светог Василија Острошког на Новом Београду, једним аспектом пројављивања литургијског живота заједнице, изњедрила је нешто што, по својој основној идеји и суштини, превазилази уске парохијске оквире. У повоју сопствене издавачке делатности, црква је, с благословом Његове Светости Патријарха српског Г. Павла, објавила свој први теолошки лист „Прволик", чији је назив већ сам по себи определио правац истраживања и обраде „живих" православних тема.

Светосавско звонце бр. 6/2008.

Звонце На радост деце, али и многобројних одраслих читалаца, из штампе је изашао нови број, православног дечијег часописа "Светосавско звонце", (6/2008.). Познато је да је овај часопис, још пре четири године проглашен помоћним наставним средством у настави веронауке, одлуком Светог Архијерејског Синода СПЦ и Министарства просвете Републике Србије.

У овом броју "Светосавског звонца објављени су текстови протојереја Александра Шмемана, Епископа Лаврентија, Леона Мгдана и Лидије Поповић, затим прича из Змајевог "Невена" као много и народних и уметничких прича и занимљивих и поучних прилога. Затим, ту су дечји ликовни и литерарни радови. Све је изванредно илустровано, а читав часопис је прожет топлином и љубављу.

Свети Григорије Ниски: ЖИТИЈЕ СВЕТЕ МАКРИНЕ, монаху Олимпију

Света МакринаНова књига у издању Епархије далматинске

Свети Григорије Ниски: ЖИ­ТИ­ЈЕ СВЕ­ТЕ МА­КРИ­НЕ, мо­на­ху Олим­пи­ју

Уко­ли­ко чо­век ра­су­ђу­је на осно­ву на­сло­ва, овај спис очи­глед­но има фор­му пи­сма, али ње­гов обим то да­ле­ко пре­ва­зи­ла­зи, по­став­ши пра­ва књи­га. Те­ма о ко­јој си ми за­по­ве­дио да пи­шем, ипак мо­рам ре­ћи, то­ли­ко је оп­шир­на да се не мо­же са­же­ти у ве­ли­чи­ну јед­ног пи­сма.

Си­гу­ран сам да ни­си за­бо­ра­вио наш су­срет, ка­да сам на­ле­тео на те­бе у Ан­ти­о­хи­ји, на свом пу­ту за Је­ру­са­лим ра­ди ис­пу­ње­ња за­ве­та и лич­не по­се­те ме­стима ко­ја нас под­се­ћа­ју на крат­ки бо­ра­вак Го­спод­њи (на зе­мљи). А си­гур­но се се­ћаш и свих на­ших раз­го­во­ра, ко­ји су нас обо­ји­цу укре­пи­ли, иако је би­ло са­свим не­ве­ро­ват­но да ће наш су­срет би­ти успо­ко­ја­ва­ју­ћи, кад је тво­ја оштро­ум­ност обез­бе­ди­ла то­ли­ко мно­го те­ма за раз­го­вор. Као што че­сто би­ва у та­квим при­ли­ка­ма, раз­го­вор је те­као не­сме­та­но, док се ни­смо до­та­кли жи­во­та јед­не зна­чај­не лич­но­сти.

Нови број "Плавог чуперка"

Плави чуперакИз штампе је изашао нови број Плавог чуперка, листа ученика Основне школе Др Драган Херцог, школе која се бави васпитањем и образовањем болесне деце и деце ометене у развоју, у кућним и болничким условима.

У жељи да се помакну зидови који затварају видике и да њихова школа поред старих стекне и нове пријатеље, уређивачи листа су, уз помоћ Министарства вера Републике Србије, после вишегодишњег прекида, успели да објаве нови број Плавог чуперка и тиме из београдских болница, завода, института и домова у којима уче и живе ова деца, изнесу њихова знања, таленте, младост, веру, љубав, наду и храброст.