Лексикон библијске ерминевтике: појмови – методе – теорије- концепти”

(Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe - Methoden - Theorien – Konzepte. De Gruyter Studium, Berlin)

Лексикон библијске ерминевтике  уводи у основне појмове, методе, као и специјалне појмове ове дисциплине, али и у историјске и актеуелне концепције учења о разумевању Библије. Теолошки модели библијске ерминевтике налазе се у иновативном дијалогу саопштим културно-начним моделима и генералном теоријом разумевања текста.

Сваки чланак у овом Лексикону је обрађен из перспективе односног фаха: филолошког итеоријско-књижевног, философског и науке о религији (јудаистике и исламистике).

Тако је настала енциклопедијски структурисана текстуална ерминевтика Библије, односно оних њених делова који представљају канонски текстуални корпус, који је још у антици био подргаван тумачењу и интерпретацији.

Овај Лексикон је корисна књига, јер садржи, по правилу, кратке, нормативне чланкеса стручним информацијама о личностима, предметима, догађајима и структурама.

У кругу једанаесторо сарадника настали су прилози за ово дело, које је почев од 2005.г. у виду раличитих симпосиона, конференција и семинара Ода Вишмајер, професорка Новога Завета на Евангелистичком факултету у Ерлангену, припремала и издала под насловом  „Lexikon der Bibelhermeneutik“. Задати циљ је био, пре свега, да Лексикон настане на основу ”развоја, остварења и презентације на тексту засноване, трансдисциплинарне концепције библијске ерминевтике” (стр. XV).

Позадина овог амбициозног пројекта је констатација да је библијска ерминевтика у последњих 200 година била специјални предмет теологије и само још периферно стајала у односу према другим дисциплинама које су исто тако биле упућене на текстуалну структуру. Таква изолацијају је оставила нетакнутом, посебно за време „Linguistic Turn“, као и дебата о дискурзивно-теоријској интертекстуалности. Библијска ерминевтика је традиционално држана за philologia et hermeneutica sacra.

Приређивач др Вишмајер мисли да таква ерминевтика морa имати научну библијску заснованост. Отуда је она настојала са тимом специјалиста да заснује ”трансдисциплинарну библијску ерминевтику”. На овом пројекту је радио тим од 311 реномираних сарадника и сарадница. Тако је сваки појам најпре објашњен из перспективе једне науке или научне дисциплине: најпре опште објашњење појма, а онда следе новозаветни, старозаветни, црквено-историјски, систематско-теолошки, класично-филолошки, текстуално-лингвистички, теоријско-књижевни и, најзад, философски аспект дотичног појма. Овде је реч о значајним појмовима - да набројимо само неке од њих: ”апокалипса”, ”вера”, ”парабола”, ”Нови Завет”, ”Стари Завет” ”историја чуда”, „Cultural Studies“, ”догађај”, ”објашњење”, ”разумевање”, ”фикција”, ”историја”, ”историзам”, „Iconic Turn”, ”постколонијализам” или ”време”. Посебна вредност овог Лексикона је његов компаратистички карактер који га чини надконфесионалним и тиме пријемчивим и широкој теолошкој и академској јавности.

Протојереј-ставрофор Зоран Андрић (Минхен)