Лутерова Библија са објашњењима и апокрифима

Најновије издање ”Лутерове Библије са објашњењима” – засновано на другом допуњеном и ревидираном издању из 2007. г. – познатије као ”Stuttgarter Erklärungsbibel. Lutherbibel mit Erklärungen und Apokryphen” (2011. г.), објавило је Немачко библијско друштво (Deutsche Bibelgesellschaft). У питању је темељно припремљено издање Светога Писма Старога и Новога Завета са апокрифима и интегрисаним егзегетским коментарима на једном месту.

Библија и коментари у једној свесци

Ово издање, уз основни текст Лутеровог превода, интегрише и коментаре дотичног текста (зачала/перикопа) и тиме замењује читаве серије опсежних коментара са полица библиотека. Читаоцу је олакшан чин читања – уместо да листа референцијалне приручнике и потеже за специјалистичком лексикографском литературом, он сада може комфорно да у под-тексту прати најновије егзегетске плодове библијских истраживања. За сваки одељак дат је обиман апарат. Тако фундирани историјски и богословски коментари заокружују сваки библијски текст, не прекидајући при томе континуирано читање консултацијом приручних лексикона.

Различита величина слова основног текста и коментара омогућује читаоцу prima vista оптичко разликовање основног текста од коментара/објашњења. Увод и уводне напомене са прегледом садржине дотичних књига Светога Писма, као и у додатку приложена опсежна предметна објашњења појмова и стручних термина/речи (Sach- und Worterklärungen), као и 13 географских карата и табела са библијском периодизацијом, придоносе бољој и тачнијој оријентацији читалаца. И мимо свих ових егзегетских стандарда и норми у упутствима на истоветна и слична места (Verweisstellen), „Штутгартска Библија са објашњењима и апокрифима” не може да замени библијску конкорданцу.

Читаве армаде егзегета и ерминевтичара Старога и Новога Завета, као и специјалиста за псевдепиграфе, апокрифе, односно девтероканонску књижевност били су укључени у овај пројект. Коначну редакцију су сачинили др Хелмут Хауг и др Јоахим Ланге.

Ово издање је посебно погодно за веронаучни педагошки рад, за катихетске уводе и пропевдевтичке инструкције у школама и парохијама. У својој новој, допуњеној и ревидираној форми, оно је доиста јединствено: компактно, компетентно и комплетно, те га радо препоручујемо и православном читаоцу.

протођакон Зоран Андрић, Минхен