Мајмонидес и његово доба

„Мајмонидес не припада само Јеврејима, него се сматра великим филозофом уопште. То се приписује и земљи у којој је рођен и ученој породици, мада је осим што се родио у Шпанији највећи део живота провео у лутању у тражењу сигурности, што га није омело да остави најзначајнија дела из филозофије и медицине до дана данашњег.“

Ово су речи из предговора Мирјане Белић-Корочкин-Давидовић и Радивоја Давидовића које на сажет начин у предговору објашњавају зашто се баве животом и делом овог филозофа, научника и мислиоца, који је обележио не само време у којем је живео него и време после његове смрти. Мајмонидесово велико и значајно дело подједнако је окренуто традицији, али и новом тумачењу традиције, размишљањима о односу верског и интелектуалног, а постало је предмет различитих полемика још у његово време и наставило се  у вековима који су следили.

Мајмонидесов живот је сам по себи био авантура, физичка и духовна. И они који се нису са њим слагали, поштовали су га, приман је са уважавањем и дивљењем свуда где је боравио. Покушавао је да разреши тензије између рационализма и антирационалности поштујући суштину верског, али истовремено дајући верском нова тумачења, успостављајући дубље везе између јеврејске историје и духовности са народима у окружењу. Био је подједнако образован и познавалац астрономије, медицине, математике и филозофије, поштовалац грчких филозофа Аристотела и Платона. И, свакако, један од најбољих познавалаца и тумача Торе и Талмуда.

Читаоци ове књиге о Мајмонидесу добиће детаљан увид у живот и дело Мојсија Мајмонидеса захваљујући значајном и вредном доприносу уважених истраживача и публициста Мирјане Белић Корочкин Давидовић и Радивоја Давидовића.

Филип Давид