Марјан Алексић одбранио докторску дисертацију у Риму

На Патристичком институту Августинијанум (Istituto Patristico Augustinianum) у Риму г. Марјан Алексић је 17. априла  2015. године одбранио докторски рад на тему Есхатологија у беседама народу светог Августина (La escatología en los sermones ad populum de san Agustín) са највишом оценом summa cum laude.

Нови доктор богословских наука је изложио есхатолошко учење ипонског Епископа Августина садржано у беседама народу и упоредио га са есхатолошким учењем изнетим у његовим другим делима, пре свега, у Држави Божјој (De civitate Dei). Полазећи од претпоставке да је пастирска брига Епископа за спасење верних условила и начин његовог проповедања на есхатолошке теме, кандидат је показао разлику у есхатолошком учењу Блаженог Августина у беседама и Држави Божјоj, пре свега, када је у питању тема Последњег суда. 

Комисија, коју су сачињавали ментор проф. Nello Cipriani OSA, проф. Robert Dodaro OSA (декан Патристичког института) и проф. Vittorino Grossi, оценили су рад као оригиналан, истакавши његов допринос бољем схватању есхатологије Блаженог Августина. 

Докторски рад, написан на 325 страна, подељен је на четири поглавља, од којих свако има своја потпоглавља:

1. Антрополошке претпоставке Августинове есхатологије
2. Последњи суд
3. Опште васкрсење мртвих
4. Вечно постојање

Др Марјан Алексић је рођен 1982. године у Панчеву. Завршио је Православни богословски факултет у Београду 2007. године, када по благослову Епископа банатског Никанора (Богуновића) одлази на постдипломске студије на Институт Цариградске Патријаршије за постдипломске студије у Женеви. На овом Институту 2009. године брани магистарски рад на тему Христологија у химнама светог Романа Мелода (La christologie dans les hymnes de saint Roman Le Mélode),  писан под менторским вођењем проф. Константина Скутериса. Затим, 2008. године, по благослову Епископа западноевропског Луке (Ковачевића) и препорукама декана Православног богословског факултета у Београду Епископа др Иринеја (Буловића) и проф. др Ненада Милошевића, добија стипендију Католичког одбора за културну сарадњу за докторске студије у Риму. Уписује се на програм докторских студија на Патристичком институту Августинијанум које успешно окончава одбраном докторског рада.