Међународни научни скуп у Нишу: Константин Велики у историјском и креативном памћењу