Међународни симпосион о делу Светог Максима Исповедника

У Берлину је од 26. до 28. септембра о.г. одржан међународни симпосион на тему „Максим Исповедник као европски философ“. Симпосион је остварен у сарадњи Института за философију Слободног универзитета у Берлину и Атинског универзитета.

Предавања су држали  стручњаци из ове области, световна и свештена лица, професори богословских школа, истраживачи, научни радници, који су представљали читав спектар хуманистичких и богословских наука... Предавачи и учесници потицали су из већине европских земаља, Северне Америке и Аустралије. Наглашавана је философска димензија у списима св. Максима.

Међу предавачима налазили су се о. Андреј Леут, бивши професор на Универзитету у Дараму, Торстејн Теодор Толефсен, проф. философије на Универзитету у Ослу, о. Николаос Лудовикос, проф. догматског богословља на Богословском факултету у Солуну, о. Максим Констас, проф. на Академији Часног крста у Бостону, Георгије Каприев, проф. философије на Софијском универзитету и о. Јошуа Лолар, проф. на Канзас универзитету.

Предавачи су се углавном  били усредсредили на философско, богословско и исповедничко дело св. Максима. Неки су посебан нагласак стављали на догматска питања, док су други истицали философске способности овог великог Византинца, интелектуалца, монаха и светитеља, или пак његов утицај на развој основа западне философске мисли почев од раног средњег века до аналитичке философије и постподернистичких философских токова.

Предавања су држана у пленарним заседањима, а обрађиване су теме као што су: теорија личности, прецизирање појединих философско-богословских израза, богословље нестворених енергија, тајна Свете Тројице, време и његов однос према вечности, односи делова према целини.

Треба нагласити да су од посебног значаја била излагања која су обрађивала антрополошке, лингвистичке и, уопште, епистимолошке импликације и доприносе Максимове мисли развоју европске философије. Отуда, међу питањима која су проучавана била су и: егзистенцијализам 20. века, феноменологија, теорија језика, као и увиди у савремену теорију психоанализе.

За округлим столом дискутовали су: др Сотирис Митралексис, проф. Торстејн Толефсен, о. Николаос Лудовикос, Георгије Каприев и Дионис Склирис. Стручна предавања овде изложена објавиће једна позната издавачка кућа у Немачкој.

Извор: ОЦ