Мирослављево јеванђеље доступно јавности

Мирослављево јеванђеље биће доступно посетиоцима Народног музеја у четвртак, 2.  јануара 2014. године, од 12 до 20 часова.

Народни музеј има дозволу да само десет дана годишње излаже Мирослављево јеванђеље пред публиком, овога пута оно прати изложбу Завети и поруке. Стефан Немања – Девет векова, која ће трајати до 1. марта 2014. године.

Јеванђеље је настало осамдесетих година XII века по наруџбини хумског кнеза Мирослава, о чему говори запис на последњем листу књиге. Кнез Мирослав је био брат рашког великог жупана Стефана Немање, чијој је деветстотој годишњици рођења посвећена актуелна изложба. Поред оригиналног примерка овог четвртка биће изложено и прво фототипско издање Мирослављевог јеванђеља, које је приредио Љубомир Стојановић и које је 1897. године штампано у Бечу.