Народни музеј: Изложба Константин Велики и Милански едикт (313)

Изложба Константин Велики и Милански едикт (313). Рађање хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије, реализована поводом обележавања 1700 година од доношења прогласа, који је за циљ имао успостављање верске толеранције унутар Римског царства, прилика је да, захваљујући изузетним археолошким предметима, на сликовит начин упознамо важан сегмент прошлости ових простора. Захваљујући овој изложби сазнајемо на који начин су изузетне личности и актуелне друштвено-политичке прилике утицале на животе занатлија, трговаца, царева, војника, ветерана и свих других становника Балкана.

Тежећи да на што целовитији начин представе епоху која је претходила времену Константинове владавине, културно-историјске промене које његова владавина доноси, као и наслеђе првог хришћанског цара, аутори изложбе одабрали су 180 непроцењивих експоната, од којих се највећи број чува у збиркама Народног музеја у Београду. Како би динамичне промене у касноантичној епохи биле сагледане из различитих перспектива одабране археолошке предмете за излагање су уступили Историјски музеј Србије,  Музеј Војводине, Музеј Града Београда, Музеј Крајине из Неготина, Музеј Срема, Музеј у Смедереву, Народни музеј Зајечар, Народни музеј Пожаревац и Народни Музеј Ниш.

Раскошна археолошка изложба за многе посетиоце биће прилика да се по први пут сусретну са чувеним портретом Константина Великог, јединственом Београдском камејом, војним парадним оклопом из Ритопека, разноликим представама божанстава римског пантеона, позлаћеним парадним шлемовима, као и одабраним експонатима са представама хришћанског монограма који приповедају о приватној и јавној побожности.

Архeoлoшким нaлaзимa кojи прeдстaвљajу нajaутeнтичниja свeдoчaнствa о веровањима, идеологијама, свакодневици, естетици, економији, сукобима, симболима, аутори изложбе су тежили не само да осветле прилике у тадашњем Римском царству, већ и да подстакну на промишљање о значају и  функцији културне баштине која нам је поверена на чување.

Координатор: мр Деана Ратковић

Контакт особе за едукативне програме  и организоване посете:

мр Eлиaнa Гaврилoвић edukacija@narodnimuzej.rs  +381 11 3306 052

Марина Пејовић eduka@narodnimuzej.rs  +381 60 807 50 35

Извор: narodnimuzej.rs

Народни музеј: Изложба Константин Велики и Милански едикт (313)
Народни музеј: Изложба Константин Велики и Милански едикт (313)
Народни музеј: Изложба Константин Велики и Милански едикт (313)
Народни музеј: Изложба Константин Велики и Милански едикт (313)