Невен-дела у музеју Штедел

Издање поводом двестагодишњице овог музеја у Франкфурту на Мајни

Макс Холајн, харизматични директор ове прворазредне културне установе у Немачкој и изван ње, сачинио је избор ремек-дела (Meisterwerke) од раног 14. века до данас. У овој књизи је представљено 250 врхова сликарства, графике, фотографије и скулптуре. Репродукованим делима Сандра Ботичелија, Клода Монеа, Александра Кладера, Герхарда Рихтера или Волфганга Тилманса, да набројимо, pars pro toto, само неколицину уметника, читалац стиче преглед и конкретан утисак о 700 година историје уметности у једном од најстаријих и најугледнијих музеја Европе.

Оснивач

Јохан Фридрих Штедл (Johann Friedrich Städel) завештао је коначном верзијом свог тестамента из 1815. г. грађанима Франкфурта свој приватни посед и своју импозантну уметничку збирку. Као први грађанин у немачком говорном подручју, завештао је овај банкар и трговац зачинима један јавни уметнички музеј и једну уметничку академију и тим великодушним и далековидим меценатским гестом задужио потоња покољења. Благодарећи великој пасији овог грађанина Франкфурта, као и ангажманом и подршком многих других, настала је опсежна и висококвалитетна збирка уметничких артефаката од позног средњег века до савременог доба и један од најреномиранијих музеја у Европи.

Јохан Фридирх Штедел је рођен 1728.г. у Франкфурту. Он је на линији трговачке каријере свога оца и сам постао угледни трговац житима, кафом, бојама, индигом и металима (оловом). Потом је нагласак са трговине пренесен на банкарски посао, чиме је Штедел постао веома богат.

Настанак збирке

Шдедел је био веома заинтересован за уметност, те је за време својих многобројних пословних путовања на којима је долазио у додир са многим личностима из најразличитијих култура, чинила су плодородно тле за настанак његове уметничке збирке. Већ је 1760-тих година број сакупљених слика, графика и ситне пластике био је завидан. Тежиште је лежало, као што показује каталог у коме је на француском језику инвентарисано и описано око 500 слика, на немачком и холандском сликарству барока. Штедел је умро 1816. г. у Франкфурту, оставивши за собом тестамент о оснивању фондације познате као „Das Städelsche Kunstinstitut“ - ”Штеделов уметнички институт”, који је у оквиру минулих двеста година од свог оснивања прерастао у један од најзначајнијих уметничких музеја Европе и целокупног света.

протођакон Зоран Андрић, Минхен