Нова књига у издању „Хришћанске мисли“

Mиливоје Иванишевић: Досије Сарајево

Ипак уз све тешкоће и уцене истина постепено излази на видело. Мноштво књига и докумената објављено је о страдању српског народа, и како је то приметио Емил Зола, поводом Драјфусовог процеса: „Истина је кренула и ништа је више не може зауставити.“ Књига господина Миливоја Иванишевића припада том таласу. Аутор се прихватио мукотрпног посла, брижљиво је проналазио и бележио појединачне жртве и нестанак читавих српских породица у Сарајеву, и његовој околини, и што је најбитније, скоро свака жртва је идентификовнана.У том светлу дело г. Миливоја Иванишевића од непроценљивог је емпиријског и теоријског значаја. Он нам открива мрачну страну рата у Босни и Херцеговини, брижљиво скривану од јавности.

из предговора проф. Смиље Аврамов