Нови библијски атлас

Herders Neuer Bibelatlas издање је опремљено сасвим новим картама и материјалом из библијске историје. Приређивачи овог Библијског атласа су Волфганг Цвикел, Ренате Егер-Венцел, Михаел Ернст

„Хердеров нови Библијски атлас“ је настао синергијом двеју установа – издавачке куће богословске литературе „Хердер“ и специјалиста за библијску археологију при Јохан Гутенберг универзитету у Мајнцу. На 200 сасвим нових, специјално  за ово издање сачињених карти, детаљно је описана историја библијских земаља. За област јужног Леванта су сачињене културно-историјске карте од епохе неолитикума (10.000 г. пре Христа), које описују фазе развоја ових области до ранохришћанског времена. Детаљне карте мањих временских одсека појашњавају историју њиховог специфичног развоја.

О Старом Завету је изложено више карата о историјској топографији, табела и хроника о миграцији Израиљаца, флори и фауни, географији и климатским условима, трговини, ратовима, уметности и свакодневици, историји градова и насеља. Персијско и јелинистичко доба је једнако темељно представљено као и доба Новог Завета са Римљанима, изградњом синагога, владавина Ирода, као и свици са Мртвог мора, живот и дела Спаситељева као и путовање Апостола.

Вишеструке илустрације са информативним блоковима (entrefilet), са једне стране, као и 40 топографских планова, са друге, као и опсежан регистар од 2.800 топонима/хидронима (имена места, река и вода), употпуњују и заокружују ово прворазредно референцијално дело.

Ово издање се разликује од свих досад објављених издања тиме што су се у њега, на 400 страница текста и илустрација (графика, мапа и скица), улила најновија сазнања из области егзегетских и археолошких истраживања, те се за њих може са правом тврдити – non plus ultra.

Професор др Волфганг Цвикел са Евангелистичко-теолошког факултета у Мајнцу је написао лавовски део овог атласа, уз стручну сарадњу још двоје специјалиста – професорке др Ренате Егер-Венцел и професора др Михаела Ернста са Универзитета у Салцбургу у Аустрији. У тиму сарадника на овом пројекту је учествовало још више аутора из Салцбурга. Тиме Атлас карактерише интердисциплинарност и екуменизам, односно двоконфесионалност сарадника – евангелистичких из Мајнца и католичких из Салцбурга.

Овај пројект „Herders Neuer Bibelatlas“ је био награђен реномираном наградом „The Irene Levi-Sala Book prize award“, који је најзначајнија награда у области библијске археологије. Атлас је објављен у новембру 2013, а та награда је била уручена у априлу 2014. г. на Ben-Gurion University of the Negev у Beer Sheva у Израелу.

Атласи својим жанром иду у категорију лексикографско-енциклопедијске референецијалне литературе. Оваква дела су плод продуктивне синтезе и нектар укрштаја више богословских дисциплина – у овом случају библијске егзегезе и библијске археологије – и свакад и огледало и summa научног напретка, те би га ваљало, са већ постојећим посрбљеним „Библијским атласом“ Тима Даулија, једнако консултовати и држати у своме референцијалном апарату као настољнују књигу.

протођакон Зоран Андрић, Минхен