“Нови библијски атлас” – стандардно егзегетско дело

Herders Neuer Bibelatlas је опремљен новим картама и материјалом из библијске историје. Приређивачи овог Библијског атласа су Волфганг Цвикел, Ренате Егер-Венцел, Михаел Ернст

„Хердеров нови Библијски атлас“ је настао сарадњом двеју институција – издавачке куће богословске литературе „Хердер“ и специјалиста за библијску археологију при Универзитету у Мајнцу. На 200 сасвим нових, специјално  за ово издање сачињених карти детаљно је описана историја библијских земаља. За област јужног Леванта су сачињене културно-историјске карте од епохе неолитикума (10.000 г. пре Христа), које описују фазе развоја ових области до ранохришћанског времена. Детаљне карте мањих временских одсека појашњавају историју њиховог специфичног развоја.

О Старом Завету је изложено више карти и хроника, о сеобама Израиљаца, флори и фауни, уметности и свакодневици, градовима и насељима. Персијско и јелинистичко доба исто тако је темељно представљено као и доба Новога Завета са Римљанима: изградњасинагога, владавина Ирода, као и текстови са Мртвог мора, живот и дела Спаситељева као и путовање Апостола.

Вишеструке илустрације са информативним блоковима (entrefilet), с једне стране, као и 40 топографских планова, са друге, као и опсежан регистар од 2.800 топонима/хидронима (имена места, река и вода), употпуњују и заокружују ово прворазредно референтно дело. Ово издање се разликује од свих до сада објављених издања тиме што су се у њега на 400 страница текста и илустрација (графика, мапа и скица) улила најновија сазнања из области егзегетских и археолошких истраживања, те се за њих може с правом тврдити – non plus ultra.

Професор др Волфганг Цвикел са Евангелистичко-теолошког факултетета у Мајнцу написао је лавовски део овог атласа, уз стручну сарадњу још двоје специјалиста –професорке др Ренате Егер-Венцел и професора др Михаела Ернста са Универзитета у Салцбургу у Аустрији. У тиму сарадника на овом пројекту учествовало је још више аутора из Салцбурга. Тиме Атлас карактерише интердисциплинарност и екуменизам, односно двоконфесионалност сарадника – евангелистичких из Мајнца и католичких из Салцбурга.

Овај пројект „Herders Neuer Bibelatlas“ је био награђен реномираном наградом „The Irene Levi-Sala Bookpriѕeaward“, који је најзначајнија награда у области библијске археологије. Атлас је објављен у новембру 2013, а та награда је била уручена у априлу 2014.г. на Ben-Gurion University of the Negev у Beer Sheva у Израелу.

Протојереј-ставрофор Зоран Андрић (Минхен)