Нови превод Библије на немачком, тзв. Заједнички превод (Einheitsübersetzung)

Координатор превода Библије на немачки језик, који превод је Ватикан одобрио јесенас за богослужбену употребу у свима дијецезама у којима се говори немачки, па и у онима где се употребљавају два језика, бискуп Јоахим Ванке изразо је наду да ће овај превод наићи на екуменски пријем. Пожељно би било ако би дошло до сагласја тако да „ревидирани Заједнички превод (Einheitsübersetzung) (прво издање било је дело римокатоличких и протестантских библиста. – прим. пред) буде у употреби макар у екуменским круговима“, изјавио је овај ерфуртски бискуп у петак у разговору за Радио Ватикан. Бискуп је додао да је овај исправљени превод плод десетогодишњег рада, а што и није дуго време с обзиром на то да је требало донекле модернизовати добро познати стари превод, за шта је требало много мукотрпног посла.

„Па и рад на старом заједничком преводу трајао је преко десет година, а треба имати на уму да је он био плод заједничког рада, а уз то, иза њега је стајало неколико издавача“, истакао је овај бискуп. При свему овоме, настојало се да се очува стари превод колико год је то могуће и да се ревидира само оно што је било неопходно како би се „што више очувало од течног и распеваног старог превода“. „Ипак смо учинили векики напредак кад су у питању тачност, верност оригиналном тексту и повремено језичка јасноћа, па и техничка опрема, у смислу распореда међунаслова, садржаја поглавља и међупоглавља и увода у сваку библијску књигу“. Понекад су уношена најновија научна сазнања, па су на увиду стајали чак и нови текстуални предлошци. „На пример, у књизи Исуса сина Сирахова превођено је са једног дужег грчког рукописа“, навео је бискуп.

Прилико ауторизације Рим је добро и конструктивно сарађивао, похвалио је бискуп сарадњу с ватинском  Конгрегацијом за богослужења. Наком шти су се конференције издавача позитивно изјасниле о коначној верзији текста, "recognitio" из Рима је брзо уследило. Евангелистичка Црква Немачке је била позвана нас сарадњу на редакцији превода. „То је одбијено из различитих разлога, мада је наведено да они раде на резвизији Лутеровог превода“, нагласио је Ванке.

Према Катпрес, Р.Ракић