Ново издање Епархије далматинске: Come and See - уџбеник енглеског језика

Рукопис Come and See, Уџбеник енглеског језика је дело намењено учењу и настави енглеског језика у православним богословијама чије су ауторке монахиње Сестринства Тројеручице - Шибеник.  Његова намена одредила је посебну димензију садржаја уџбеника која га чини текстом енглеског језикословља и православне веронауке.  У свакој лекцији постоји општи модул са световним текстовима и верски модул са православним богословским текстовима. 

Осим 14 лекција, са по два модула текстова, и њихов вокабулар, обрађује се и одређени део или проблем енглеске граматике.  Уз то иду граматичка тумачења и вежбе.  У додатку су Extra reading; кратки преглед енглеске граматике; граматичка вежбања по лекцијама; и уобичајени додатак са листом неправилних глагола. У посебном додатку се налази и вокабулар са изговором православних верских термина, што је потпуна новина јер се чак и у најобимнијим лексикографским делима на енглеском језику тешко могу наћи речи из православног лексикона и њихов изговор.  Материјал у уџбенику је урађен систематски и и градирано тако да постоји довољно елемената за темељан и поступан рад за наставу и учење енглеског језика у учионици као и за увежбавања, самосталан рад, вежбања и додатну лектиру самих ученика. Уџбеник почиње од елементарног нивоа учења и знања језика, нивоа А1 Заједничког европспког оквира за живе језике, по коме ученик може да разуме и употреби изразе који се употребљавају у свакодневном говору, да постави питања и да на њих одговори, да учествује у разговору и да разуме саговорника уколико он говори полако и разговетно и уколико је спреман да помогне. Већ после прве четвртине лекција уџбеник прелази на ниво А2 по коме ученик може да разуме и користи једноставне реченице, да опише своје порекло и образовање, своју околину и ствари које су у вези са непосредним потребама.  Од половине лекција у уџбенику већ се почиње да наставу и ученике води ка нивоу Б1 који је први ниво самосталне употребе језика. 

До  краја уџбеника ученик може да разуме кључне ставке исказа, уколико  се ради о јасном и стандардном  језику и познатим стварима и догађајима са посла, из школе или слободног времена, да савлада већину ситуација са којима се сусреће на путовању у земљама где се тај језик користи, да се изражава једноставно у вези са познатим темама и областима личног инетерсовања, да прича о искуствима и догађајима, да опише надања и циљеве и да да кратка објашњења и образложења.

У православном модулу уџбеника, осим молитве Оче наш и делова Литургије,  за овладавање основном православном терминологијом и вокабуларом на енглеском језику користе се текстови о седам Светих Тајни православне вере. Наиме, у њима је садржана сама суштина православне вере, па самим тим и основни термини, потребни за сналажење у сфери богословља на енглеском језику. По завршетку рада на уџбенику ученик је на истом па чак и вишем нивоу језичке самосталности способан да изражава, преноси и чак подучава православној вери на енглеском језику. 

У свом општем модулу, вокабулару и граматици  енглеског језика као и у свом православном модулу уџбеник одлично одговара задацима који су концепцијом наставног програма енглеског језика у богословијама постављени пред њега.

Уџбеник је изузетно савесно  састављен за подучавање и учење енглеског  језика а при том  у њему има довољно материјала да појединачни ученик и појединачни наставник могу да направе избор за индивидуални и лични рад у учионици или самосталном учењу и по темпу усвајања разреда и ученика понаособ.   И после завршетка курса учења уџбеник остаје као сажета енглеска граматика којој се може враћати по потреби да се разјасне и понове нека питања и проблеми.  У свом православном модулу, такође, уџбеник остаје као хрестоматија православних верских текстова на енглеском језику, којој се може враћати и која се може користити.

Ауторке су приљежно у рукопис  унеле запажања, савете и исправке рецензента, те тако исправиле неке грешке, јасније објасниле неке граматичке поставке и вежбања и самим тим још побољшале квалитет свога дела.  Сигурна сам да ће им искуства наставника и ученика који буду користили овај уџбеник у првим генерацијама указати на могућности да се уџбеник допуни и у наредним издањима која му предвиђам. 

Због  свега што сам навела и написала желим још једном да похвалим рукопис Come and See, јединствен спој језикословља и веронауке међу српским уџбеницима за наставу и учење енглеског језика и да га са научним и стручним знањем и уверењем посленика на задацима српске  англистике свесрдно позитивно оценим и препоручим за објављивање.  Верујем да ће његова примена у школама за које је намењен показати његову пуну вредност и проширити његову примену у православном школству.

У Новом Саду, 20. септембра 2009. 

Проф. др Владислава Фелбабов
Редовни професор Енглеске и  америчке књижевности

Извор: Епархија далматинска