О економији добра и зла

Свето Писмо Старог Завета као модел привредне рационалности

Да ли je привреда наука неутралних категорија или се пак мора подредити начелима морала? То фундаментално питање стоји у средишту књиге философског ренегата, аутора из Прага Томаса Седлачека „Привреда добра и зла“ - Tomáš Sedláček: »Ökonomie von Gut und Böse« /„Economics of Good and Evil: The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street“, Oxford University Press, 2011.

Седлачек је настоји да реконструише дискурс о добру и злу у економији. Оно што на први мах изгледа гностичким дуализмом, у основи је трезвени аналитички поглед у логику привредних система. У првом делу своје студије аутор испитује какву је улогу имао рад у привреди у древним културама, религијама и митовима под чијим утицајем ми и данaс живимо. У другом делу своје студије аутор испитује на каквим ирационалним премисама почива савремена економија. При томе аутор отпочиње са најстаријим писаним изворима у песништву човечанства, са епом о Гилгамешу. Већ у њему су положена начела економије, однос производње и потрошње.

Такође и у Старом и Новом Завету, као и у списима класичне философије Sedláček налази примере о дубоком егзистенцијалном преплету економије и осталих сфера живота. У Старом Завету открива прве конјуктурне циклусе – у сну фараона које приповеда Јосиф – он је сањао о седам дебелих и седам мршавих крава. Јосиф тумачи овај сан као упозорење од суше и глади, те излаже фараону план о штедњи и залихама да би се предстојећа седмогодишња глад преживела. Парафразама Јосифових снова Седлачек жели да упути на ризичне конструкције савремених привредних система. Никако се не задуживати, већ одлучно ка систему „дебелих“ и „мршавих“ крава, односно залихама летина као Јосиф Египћанин. Седлачекова књига је фасцинирајући parcours кроз свет економије – од епа о Гилгамешу, преко Старог и Новог Завета и Адама Смита до Wall Streetа и привредне кризе која глобално потреса човечанство. За аутора је човек не само рационални homo oeconomicus, већ и емоционално устројени homo narrans, који свет (са)ствара, тиме што о њему приповеда. Седлачек  нам је виртуозно испрео напети лук комплексних питања кроз историју идеја и културну историју економије.

За ову књигу је аутор добио угледну награду, „Немачку награду за  унапређење привреде за 2012“.

Протођакон Зоран Андрић, Минхен