Одбрана докторске дисертације мр Владислава Пузовића

На Православном богословском факултету, дана 11. децембра 2012. године, пред петочланом комисијом (др Радомир Поповић, редовни професор, ментор; академик др Љубодраг Димић, редовни професор; др Мирослав Јовановић, редовни професор; др Максим Васиљевић, ванредни професор; др Зоран Крстић, ванредни професор), докторску дисертацију под насловом Историјско-канонски аспекти односа карловачке управе Руске заграничне Цркве и Московске патријаршије одбранио је мр Владислав Пузовић, асистент на Катедри за општу историју цркве Православног богословског факултета Универзитета у Београду.

Извор: bfspc.bg.ac.rs