Одговор правних заступника Епархије милешевске

Будући да дневни лист Blic, противно елементарној новинарској етици и важећем Закону о информисању, није објавио одговор правних заступника Епархије милешевске на клевете и неистине садржане у тексту Марка Петровића под насловом „Филарет Белог анђела рентира за 155.000.000,оо” (Blic, бр. 5670 од 21. новембра 2012. страна 11), упућене овој Епархији и Епископу милешевском г. Филарету, а самим тим и Српској Православној Цркви, Информативна служба Српске Православне Цркве, после три дана стрпљивог чекања, у циљу истинитог обавештавања јавности, објављује наведени текст.

Дневне новине „Блиц”
Београд,  Жоржа Клемансоа 19,

Главном  уреднику Веселину Симоновићу

Новинару Марку В.Петровићу

На дан Светог Архангела Михаила, 21. новембра 2012. године, освануо је текст новинара дневних новина „Блиц” Марка Петровића у броју 5670 са најавом на насловној страни „Чиме се све баве владике СПЦ” и насловом „Филарет рентира Белог анђела”, односно на једанаестој страни „Филарет Белог анђела рентира за 155.000.000,оо”.

Као пуномоћници Епархије милешевске пред Привредним судом у Београду, где се већ осам година води поступак против Удружења банака и двадесетак банака, добили смо благослов Епископа милешевског господина Филарета да демантујемо неистине изнете у наведеном чланку.

Аутор текста, новинар Петровић, позван је истог дана од стране адвоката Томашевића, који је оспорио наводе из предоченог текста и указао и на раније нападе на владику Филарета и затражио да се пуномоћницима омогући исти простор у дневним новинама ради демантија.

Одговор на питање зашто новинар Петровић није прихватио да одмах објави деманти налазимо у чланку тих новина који је објављен сутрадан, у броју 5671 од 22. новембра 2012. године, под насловом „Филарет не може да зарађује на Белом анђелу”, где се оглашава директорка Републичког завода за заштиту споменика културе Вера Павловић-Лончарски, која је здушно подржала представнике банака и њиховог гласноговорника Верољуба Дугалића, секретара Удружења банака, који непрестано, а поготову сада, врши притисак на суд и поступајућег судију.

Госпођа Лончарски, уместо да се бави заштитом културних добара, бави се ламентирањем и нагађањем да ли је владика Филарет ту привремено или не, мислећи на Епархију милешевску.

На више захтева, молби и упозорења она се није одазвала у својству њене функције да заштити манастир Милешеву од пропадања фрески, прокишњавања манастира, укупне заштите плоча у манастиру и око њега, што најбоље говори о томе какав је однос директорке Лончарски према манастиру док идемо у сусрет прослави осамстогодишњице постојања манастира Милешеве.

Она тврди да Епископ милешевски није власник лика Белог анђела. То није спорно. Титулар, односно власник Белог анђела јесте манастир Милешева, Епархија милешевска, а владика Филарет по Уставу Српске Православне Цркве има овлашћење и дужност да штити сва добра, духовна и материјална, од разних злоупотреба, присвајања, пропадања, што чини и у конкретном случају.

Да не би било недоумица, Министарство културе Републике Србије решењем бр. 633-00-405/2004 укинуло је решење тог Министарства из 2000. године. У образложењу тог решења наведено је да се претходно одобрење да се лик Белог анђела на Христовом гробу из манастира Милешеве нађе на платним банкарским картицама не може користити у сврхе које су противне природи, намени и значају овог културног добра.

Удружење банака и банке никада нису добиле сагласност власника, односно сопственика културног добра да користе холограм са ликом Белог анђела, а то је манастир Милешева – Епархија милешевска.

Банке су користиле холограм са ликом Белог анђела и после формалног повлачења од стране Удружења банака од 22. септембра 2004. године и Народне банке Србије од 14. јуна 2004. године.

У решењу Вишег привредног суда у Београду ПЖ.7528 од 22. априла 2009. године, у образложењу истог, стоји, а све у односу на Комерцијалну банку у Београду, да се у конкретном случају управо ради о једном облику делатности тужиоца као правног лица и да он своје право може црпети по основу права својине над културним добром изузетног значаја.

Почетком јула 2012. године Епархија милешевска, манастир Милешева, односно владика Филарет као овлашћено лице, дао је налог пуномоћницима да се спроведе поступак повлачења свих тужби, сходно одлуци Светог Архијерејског Синода бр.178/зап.139, с тим да свака банка понаособ сноси трошкове судског поступка, сходно цитираној одлуци, као и на поступак према Комерцијалној банци где је донета првостепена пресуда којом је тужбени захтев Епархије милешевске делимично усвојен у износу од 1.200.000,00 динара.

Почев од 6. јула 2012. године па до 9. новембра 2012. године трајао је период такозваног изјашњавања банака, да би 9. новембра 2012. године Удружење и све банке одбиле повлачење тужбе, јер не прихватају да сносе трошкове спора тужиоца.

Поступајући судија је после тога донела решење да се тужени банке и Удружење изјасне на предлог за вештачење и по преиначеној тужби, те је следеће рочиште одређено за 16. јануар 2013. године.

Услед оваквог стања ствари, Удружење банака, банке, преко Верољуба Дугалића, Вере Павловић-Лончарски и ваших дневних новина  „Блиц” врше притисак преко јавности на судску власт и на владику Филарета да наводно није поступио по одлуци Светог Синода и повукао тужбу против Удружења и банака.

Да је новинар Петровић чуо и другу страну, коју увек треба чути, не би направио професионалну грешку и изнео неистине о некаквом рентирању Белог анђела од стране владике Филарета и тиме банализовао природу и значај предмета заштите Белог анђела.

Молимо главног уредника и поступајућег новинара да објаве овај деманти у циљу правилног и истинитог извештавања.

С поштовањем,

Благомир Поповић, адвокат
Драгољуб Томашевић, адвокат

У Београду, 25. новембра 2012.