Патријарх: Свети Симеон је духовни отац српског народа