Пост је заповест Божја коју вршимо по слободној вољи