Православна еклисиологија

Златко Матић (ур.) - Православна еклисиологија

Садржај: Идентитет Цркве: Јован Зизијулас - „Идентитет Цркве“, Игнатије Мидић - „Црква и њен идентитет“, Јован Зизијулас - „Тајна Цркве и Тајна Свете Тројице“, Игнатије Мидић - „Есхатон као узрок постојања Цркве“ * Јединство и саборност Цркве: Игнатије Мидић - „Дух Свети и јединство Цркве - православни приступ“, Игнатије Мидић - „О саборности Цркве“, Јован Зизиjулас - „Институција сабора“ * Еклисиологија и есхатологија: Игнатије Мидић - „Однос Цркве и Царства Божјег“.

Публиковање књиге помогла је Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама Владе Републике Србије.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд 271.2-72(082). ПРАВОСЛАВНА еклисиологија: реч о Цркви пред изазовима трећег миленијума / приредио Златко Матић. - Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2016. (Велика Плана: Мозаик). - 210 стр.; 21 cm. - (Библиотека Приручници; књ. 11).Тираж 400. ISBN 978-86-87329-49-2 a) Еклисиологија - Православна теологија - Зборници COBISS.SR-ID 221181708

Извор: http://izdavastvo.sabornost.org