Презентација научно-истраживачког рада у домену црквене уметности и консервације

 Висока школа СПЦ за уметности и консервацију континуирано организује и изводи ваннаставне активности на основу којих се остварује напредак у односу на предмет курикулума – црквене уметности и њихова обнова и заштита. Научно-истраживачки и уметнички рад се одвија кроз редовне и ванредне активности како на пољу уметности, тако и на пољу науке.

У четвртак, 19. јуна 2014. године продекан проф. др Радомир Поповић, мр Горан Јанићијевић и мр Јован Пантић, представили су у Народној библиотеци у Смедереву издавачку делатност Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију, са посебним освртом на научно-истраживачки рад професора. Госте и присутне је поздравио топлим речима добродошлице Драган Мрдаковић, директор Народне библиотеке у Смедереву.

На почетку представљања, проф. др Жељко Ђурић је присутне упознао са радом Високе школе, затим је говорио о пројектима и на крају - уопштено - представио издавачку делатност. Проф. др Радомир Поповић је говорио о неопходности превођења дела Светих Отаца на српски језик, те да је Висока школа започела едицију превода и најавио објављивање два списа Никите Ремезијанског и Лактанција. Затим је проф. Горан Јанићијевић говорио о неопходности теоријских утемељења савремене црквене уметности, те је посебну пажњу у току свог излагања посветио уџбенику Основи живописања, аутора проф. Тодора Митровића. На крају промоције, мр Јован Пантић је приказао уџбеничку грађу која је настала на Високој школи, у периоду од 2008. до данас, а која се искључиво тиче консервације и рестаурације (са посебним освртом на позлатарске технике).

(Фото: Владимир Гогић)

Извор: Висока школа - Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију