Проф. др Радован Биговић: Црква у савременом свету

Радован Биговић, Службени гласник, Београд, 2010, стр. 186.

У оквиру библиотеке Наука, а у Философско-теолошкој едицији, Службени гласник је приредио зборник двадесет чланака професора Православног богословског факултета у Београду протопрезвитера-ставорофора др Радована Биговића. Поред чланака, књига садржи и јединствени списак коришћених библиографских јединица, као и индексе појмова и личности. Рецензенти издања су проф. др Томас Бремер, проф. др Зоран Крстић и проф. др Давор Џалто, а уредник је Слободан Гавриловић.

Студије које садржи овај зборник писане су у различитим контекстима; неке имају облик класичне академске расправе, неке готово есејистичку форму. Међутим, заједничко им је то што се баве веома важним питањима друштвеног живота. Уважени проф. Биговић је у српском научном и интелектуалном контексту у правом смислу те речи пионир када је у питању покушај теолошке процене савременог политичког дискурса, са питањима као што су: однос Цркве према феномену демократије, плуралистичком друштву и европским интеграцијама, пословна етика, цивилно друштво, људска право и право уопште, корупција и сл. У разматрању ових области лежи његов највећи допринос. Захваљујући широком богословко-философском образовању, искуству дијалога са кључним носиоцима и покретачима политичких процеса у Србији током последње две деценије, проф. Биговић је у могућности да своје богословске процене заснује озбиљно узимајући у обзир основне елементе савремене политичке теорије и праксе. Његове процене и ставови се зато најбоље могу описати као трезвеноумни, уобличени sine ira et studio. Поред већ поменутих области, зборник Црква у савременом свету садржи и разматрања по питању, рекли бисмо, општих тема, а то је однос Цркве (богословља) према култури уопште, научним сазнањима и питању очувања животне средине, али и из области екуменског богословља, што је дисциплина којом се проф. Биговић бави у свом академском раду, као и једну, рекли бисмо, рекапитулацију до сада изношених ставова православних по биоетичким питањима.

Заједничка одлика свих текстова у овом зборнику јесте веома комуникативан језик, савремен, јасан и неоптерећен херметичким фразама и појмовима, што је врлина која није толико заступљена међу савременим српским теолозима.

Једина примедба се односи на то што у књизи не налазимо референце на изворно издање (уколико постоји) или контекст настанка (предавање, обраћање и сл). С обзиром да су у питању актуелне теме, смештање у временски контекст настанка текста би помогло дубљем разумевању.

Књигу Црква у савременом свету пре свега видимо као један позив на дијалог и као такву је препоручујемо најширој интелектуално ангажованој читалачкој публици.

Извор: Православље, В. Милићевић