Проф. Рајко Д. Блажић: Вајарски бетони

После десет година ауторског истраживања и доказивања различитих могућности новог декоративног материјала, у издању Високе школе - Академије за уметности и консервацију Српске Православне Цркве, из штампе је изашла монографија „Вајарски бетони“ проф. вајарства Рајка Д. Блажића. Најрепрезентативнији објекат за савремену српску црквену уметност у овом материјалу су вајарски радови на цркви у манастиру Свете Петке у Бијељини, Република Српска, које је аутор извео од 2010. до 2012. године (осам стубова,три портала и фриз псалма 22 око цркве). Рецензенти монографије„Вајарски бетони“ су проф. др Драгица Јевтић - технолог, редовни професор Грађевинског факултета Универзитета у Београду, проф. др Александар Кадијевић - редови професор и шеф Катедре за Историју уметности Философског факултета Уивзитета у Београду, и проф. др Предраг Ристић - прослављени српски архитекта.