Прошле године 50 превода Светога писма

Године 2015. Библијска друштва су помогла у довршетку превода Библије на 50 језика којима говори скоро 160 милиона људи. Те године „први пут“ на  не мање од 28 језика, којима говори скоро 33 милиона људи, преведено је Свето писмо. 11 верских заједница први пут су добили комплетну Библију, њих 6 је добило Нови завет, а 11 верских заједница имају по први пут доступне делове Речи Божје.

Језици се непрестано развијају, па су Библијска друштва у обавези
 да ревидирају постојеће преводе или пруже нове преводе, као знак настојања да се помогне што већем броју читалаца библијске  поруке. Тако је 2015. г. дошло до 20 нових превода и ревизија, плус 2 студијска превода с могућношћу да досегну 127 милиона људи.

Стање превода Библије крајем 2015. године

Потпуна Библија постоји на 563 језика којима говори скоро 5,1 милијарда људи, а уз то 658 милиона људи имају само Нови завет на 1.334 језика. Тако остаје 281 милион људи који на својим језицима имају само поједине библијске књиге и још 497 милиона њих који на својим језицима уопште немају Библију, у деловима или целу.


Знаковни језици

Преводи на знаковне језике за потребе глувих у свету, такође су умногоме узнапредовали. Процељује се да у свету има преко 300 милиона глувих, а њих 70 милиона служи се знаковним језиком као својим првим или „језиком срца“. Постоји преко 400 својеврсних знаковних језика, па ипак, Нови завет постоји само на америчком знаковном језику, и то захвата највећи проценат издања библијске речи на знаковним језицима света.

·         Цејлонско библијско друштво штампало је на знаковном језику изводе из Дела апостолских

·         Мађарска и Литванија подузеле су и штампале само нацрте Марковог јеванђеља

·         Бразил је објавио 15 библијских прича на знаковном језику

·         Мексички стручни тим је штампао Лукино јеванђеље и Дела апостолска

·         У Јапану је довршен пројект на књизи Изласка, посланицама Титу и Ефесцима.Свето писмо брајовом азбуком

285 милиона људи у свету су слабовиди, а њих 40 милиона су слепи. И овде се предузимају значајни напори како би се и оваквим лицима пружила Реч Божја брајовом азбуком.

·         У Сри Ланки штампана Библија на синхала језику брајовом азбуком

·         У Мексику један део Библије штампан је први пут брајовом азбуком на језику Пурепеха

·         Делови на шпанском и јерменском

·         Нови превод Библије на холандском објављен брајовом азбуком

 

Већа електронска издања Библије

Такозвана  Библиотека дигиталне Библије значајан је пројекат Сједињених библијских друштава. До краја 2015. г. ова библиотека је садржавала 1.201 Библију, Стари или Нови завет или поједине књиге на 957 језика. Ове језике говори преко 4,6 милијарди људи. Овиме је омогућено да Реч Божју могу читати и лица која нису у могућности да купе штампану Библију.

Извор: Сједињена Библијска друштва (обрада Радомир Ракић)